Dnes je štvrtok, 25.apríl 2019, meniny má: Marek
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

I. Nesrovnal: Mestskej časti Devín pomôžeme zapojiť sa do elektronizácie služieb

máj 01, 2016 - 20:30
Bratislavská samospráva spustila elektronizáciu svojich služieb, do ktorej sa zapojili takmer všetky mestské časti. Mestská časť Devín sa zase nemohla zapojiť do projektu z dôvodu nútenej správy. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal preto rozhodol, že hlavné mesto mestskej časti Devín pomôže a umožní tak obyvateľom mestskej časti vybaviť si úradné záležitosti z pohodlia domova v plnej miere.

„Na to, aby sa mestská časť Devín mohla adekvátne zapojiť do elektronizácie služieb, potrebuje pomocnú ruku. Preto z mestského rozpočtu uhradíme náklady na integráciu informačného systému mestskej časti na integrovaný informačný systém mesta, ktorý zabezpečuje elektronické služby a takisto uhradíme náklady na udržateľnosť projektu," povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Mestská časť Devín vzhľadom na to, že je v nútenej správe, nemohla byť prijímateľom pomoci zo štrukturálnych fondov EU, z ktorej bol projekt elektronizácie služieb hradený. Ďalšie dve nezapojené mestské časti majú tiež záujem pridať sa k systému. Hlavné mesto preto v súčasnosti pripravuje partnerskú zmluvu s mestskými časťami Devín, Staré Mesto a Petržalka, ktorá umožní ich zapojenie do projektu a obyvateľom týchto mestských častí umožní využívať elektronické služby naozaj plnohodnotne. V prípade Devína mesto uhradí aj potrebné náklady súvisiace s integráciou a udržateľnosťou projektu.

Projekt elektronizácie služieb výrazne zlepší poskytovanie služieb v rámci elektronickej verejnej správy v meste a mestských častiach. To povedie k zvýšeniu využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženiu administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Odbúra nutnosť osobnej návštevy úradu v prípade potreby vybavenia žiadostí, dokladov alebo konkrétnej agendy, čím dôjde k skráteniu času stráveného vybavovaním. Elektronicky je možné zabezpečiť 85 povinných služieb, napríklad: informovanie o sociálnych službách, informovanie o územnom pláne, platenie miestnych daní, poskytovanie opatrovateľskej služby, informovanie o uzávierke miestnych komunikácií, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, prenájom nebytových priestorov obce, pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce, pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce, pripomienkovanie územného plánu obce, vybavovanie sťažností a pod. 

Hlavné mesto spolu s 14 mestskými časťami využilo možnosť financovať elektronizáciu služieb prostredníctvom Operačného programu Bratislavský kraj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, 10% zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta vo výške 5% (čo predstavuje 96 689,83 EUR). Celková hodnota projektu bola vyčíslená na 2 777 754,59 EUR s DPH, z toho hlavné mesto 1 933 796,40 EUR a ostatní partneri - mestské časti - 843 958,19 EUR.

- - Inzercia - -