Dnes je piatok, 26.apríl 2019, meniny má: Jaroslava
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Mária Terézia a Slovenskí vedci

august 01, 2017 - 10:25
V histórii jej patrí rovnako významné miesto ako jej súčasníčke, ruskej cárovnej Kataríne Veľkej, či Britskej kráľovnej Viktórii, ktorá zasadla na trón o sto rokov neskôr.

Okrem veľkosti ich spája aj to, že pôvodne sa s nimi nepočítalo na najvyšší post a boli len akýmsi východiskom z núdze. No ony dokázali, že sa mužom nielen vyrovnajú, ale v mnohom ich aj tromfli. Aj cisár Karol VI., otec Márie Terézie, čakal, že mu jeho manželka Alžbeta Kristína porodí syna. Síce sa ho dočkal, ale ten zomrel ešte v dojčenskom veku. Za cenu mnohých ústupkov napokon presadil, aby jeho dcéra Mária Terézia mohla vďaka Pragmatickej sankcii nastúpiť na trón. Jej vláda bola natoľko úspešná, až sa zdalo, že zasiahla sama prozreteľnosť, aby umožnila tejto nesmierne inteligentnej žene a schopnej panovníčke vládnuť v krajinách habsburskej monarchie. Bola to práve ona, kto do tmy pozostatkov stredoveku vniesol svetlo modernej vedy. Rozžala ho aj vďakavzdelaným Slovákom, ktorí pôsobili na jej dvore.

Matej Bel - Funtík - ozdoba Uhorska

Narodil sa v roku 1684 v Očovej v rodine chudobného roľníka a keď umrel, mohol svojim potomkom odovzdať šľachtický predikát. Dosiahol ho svojou prácou, ktorá mu otvorila dvere na cisársky dvor. No ani v pompéznom lesku Hoffburgu nezabudol, kto je a odkiaľ pochádza, a na eanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako prorektor, okrem iných predmetov sám vyučoval aj slovenčinu. Slovákom ako potomkom veľkej Moravy venoval veľkú pozornosť. Zdôrazňoval ich autochtónnosť a starobylosť v rámci Uhorska. Je aj zakladateľom prvých novín na našom území, Nova Posoniensa. No jeho vrcholným životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska - Notíciá. Práve za tento prínos mu Karol VI., otec Márie Terézie udelil šľachtický titul a cisárovná, ktorá prechovávala k Matejovi Belovi veľkú úctu, ale aj osobnú priazeň, čerpala z jeho diela pri svojich reformách.

13.jpg

Foto: 
archiv

Samuel Mikovíni - prvý Slovák s titulom inžiniera

Najbližší spolupracovník a priateľ Mateja Bela sa narodil v roku 1698 v Ábelovej v rodine evanjelického farára. Študoval v Jene, kde v roku 1723 získal akademický titul. Ako popredný kartograf zmapoval celé Uhorsko a jeho mapy jednotlivých žúp boli uverejnené v Belových Notíciách. No nebol len kartografom. Venoval sa tiež architektúre, astronómii, vodohospodárstvu, staviteľstvu, geodézii a matematike.Všetky tieto svoje vedomosti využil, keď bola v roku 1735 zriadená prvá banícka škola na území Uhorska v Štiavnických Baniach a on sa stal jej prvým profesorom a riaditeľom a tiež prednášal matematiku a hydrauliku. Na jej tradície a koncepciu vypracovanú práve Samuelom Mikovínim n adviazala Banícka akad=mia v susednej Banskej Štiavnici, zriadená Máriou Teréziou. O význame tejto školy hovorí aj fakt, že na nej študovali budúci inžinieri nielen z celej Európy, ale aj z USA.

mikoviny_samuel.jpg

Foto: 
archiv

Maximilián Hell - učarovala mu Venuša

Slovenský vynálezca, astronóm svetového významu a jezuitský učenec sa narodil v roku 1720 vi vzdelanej a pokrokovej rodinie v Štiavnických Baniach. Bol synom Mateja Kornela Hella, konštruktéra štiavnických tajchov a bratom Karola Hella, ktorý sa preslávil vynálezom stroja na čerpanie podzemnej vody. Záujem o štúdium matematiky a astronómie v ňom vzbudil a podporoval Samuel Mikovíni. Patril k najvýznamnejším svetovým astronómom 18. storočia a len máloktorý učenec tak ovplyvnil vedecké výskumy ako práve on. Výsledkami svojich astronomických pozorovaní na dánskom ostrove Vardo, kam prišiel na pozvanie dánskeho kráľa Kristiána VII., získal medzinárodné uznanie. Pozoroval úkaz prechodu Venuše popred slnečný disk v rámci koordinovanej akcie dvesto astronómov z celého sveta.

no-nb_blds_03134.jpg

Foto: 
archiv


Adam František Kollár

Jeho cesta z rodnej Terchovej do cisárskej Viedne nebola ľahká a jednoduchá, no bola korunovaná veľkým úspechom. Stal sa dvorským radcom Márie Terézie, ktorá ho povýšila do šľachtického stavu. Meno Sokrates si vyslúžil preto, lebo sa stal autoritou v oblasti filozofie, histórie a pedagogiky. Slovenský zas preto, lebo počas celého svojho života a pôsobenia na dvore Márie Terézie sa riadil mottom: ,,Ak je niekto rodom Slovák, tak ako ja, mal by vynaložiť trochu času na poznanie ostatných nárečí. Veľmi ľahko porozumie jazyk a písmo celého slovanského národa. Toto som chcel zdôrazniť kvôli mojim Slovákom, aby reč a svoj národ nikdy neprestali milovať." Okrem materisnkého jazyka ovládal aj latinčinu, gréčtinu, nemčinu, francúzštinu, všetky slovanské jazyky ale aj orientálne. Do histórie sa zapísal tereziánskou školskou reformou, vďaka ktorej bola zavedená povinná školská dochádza v Uhorsku. Koncepciu pre túto reformu vypracoval v diele Ratoi Educationis.

afkollar_1779.jpg

Foto: 
archiv

- - Inzercia - -