Dnes je pondelok, 25.jún 2018, meniny má: Olívia, Tadeáš
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Hlavné mesto vypracovalo Koncepciu pomoci ľuďom bez domova

september 05, 2017 - 13:37
Hlavné mesto SR Bratislava vypracovalo Koncepciu pomoci ľuďom bez domova, ktorej cieľom je vytvoriť komplexný a efektívny systém pomoci obyvateľom v núdzi. Hlavné mesto vypracovalo Koncepciu v súlade s víziou SMART mesto 21. storočia, ktorej hlavnou myšlienkou je zvyšovanie úrovne kvality života všetkých obyvateľov.

Vytvoreniu dokumentu predchádzalo historicky prvé sčítanie ľudí bez domova na území hlavného mesta. Aktuálne hlavné mesto spúšťa proces pripomienkovania Koncepcie. Hlavné mesto SR Bratislava rovnako ako iné veľké mestá čelí problému bezdomovectva. Mesto dlhodobo rieši problematiku ľudí bez domova v súlade s platnou európskou, národnou a komunálnou legislatívou a základnými odvetvovými dokumentmi.

V novembri 2016 bolo na území Bratislavy sčítaných celkovo 2 064 ľudí bez domova, čo predstavuje 0, 492 % z celkového počtu obyvateľov hlavného mesta. Sčítanie tiež ukázalo, že až 49 % ľudí bez domova trpí dlhodobými zdravotnými problémami, najčastejšie ide o problémy s nohami, problémy so srdcom a tlakom. Výrazné zastúpenia majú aj duševné problémy.

Základným východiskom pri tvorbe Koncepcie pomoci ľuďom bez domova v hlavnom meste bolo vytvorenie integrovaného systému pomoci vo všetkých etapách riešenia s dôrazom na služby sociálnej prevencie a poradenstva pre vybranú cieľovú skupinu. Koncepcia definuje šesť prioritných oblastí v rámci pomoci ľuďom bez domova – prevenciu, sprístupňovanie bývania vrátane prístupu k 24 hodinovému bývaniu s podporou sociálnych služieb v čo najkratšom čase a rozšírenie ubytovacích kapacít, rozvoj zariadení, rozvoj služieb a iných sociálnych služieb, pracovné začleňovanie ľudí bez domova a tiež spoluprácu aktérov, monitoring problematiky a informovanosť verejnosti.

Oblasť sociálnych služieb a starostlivosť o ľudí bez domova zabezpečuje hlavné mesto v spolupráci s mestskými časťami a Bratislavským samosprávnym krajom, tiež v súčinnosti s mimovládnymi organizáciami. Hlavné mesto zároveň finančne podporuje organizácie, ktoré poskytujú pomoc ľuďom bez domova.

Na základe preverenia aktuálneho stavu v problematike boli navrhnuté preventívne opatrenia, rozvoj zariadení a služieb s výhľadom na najbližšie rozpočtové obdobie 2018 – 2020. Cieľom Koncepcie je vytvoriť podmienky vedúce k postupnému zníženiu počtu ľudí bez domova na území hlavného mesta.

- - Inzercia - -