Správa s upozornením

Možnosť odosielať tento formulár bola ukončená.
Dnes je nedeľa, 21.apríl 2019, meniny má: Ervín
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

/ukončené/SÚŤAŽÍME O DRÁČIKA PRE NAŠE POKLADY

máj 30, 2018 - 15:02
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte super ceny od TAMI pre vaše deti. Prinášame Vám 3 super ceny pre 3 výhercov. Zapojte sa do súťaže, zodpovedajte súťažnú otázku a vyhrajte!

Správnu odpoveď sa dozviete na: https://www.facebook.com/tatranskamliekaren

Súťaž vyhodnotíme a výhercov vyhlásime už 14.6.2018.

Súťažiť budeme o 3 ceny:

  1. Cena detské Tričko dráčik + Kľúčenka dráčik  + Dráčik na 3 týždne (2 ks mliečny dezert na deň pre dieťa)
  2. Cena detské Tričko dráčik + Kľúčenka dráčik  + Dráčik na 2 týždne (2 ks mliečny dezert na deň pre dieťa)
  3. Cena detské Tričko dráčik + Kľúčenka dráčik + Dráčik na 1 týždeň (2 ks mliečny dezert na deň pre dieťa)
Pravidlá súťaže:

Zapojte sa do súťaže, uhádnite správnu odpoveď a hrajte! Výhercu vyžrebujeme 14.6.2018. Výherca sa zapojením do súťaže zaväzuje poslať fotografiu s výhrou, ktoré budeme publikovať v článku na www.zenskyweb.sk po dobu 1 týždňa. Každý účastník vyjadruje účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň udeľuje účasťou v súťaži usporiadateľovi súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, ulica, číslo popisné, mesto a PSČ, email len na účely súťaže a ich archivácie po dobu 1 roka. Po uplynutí uvedenej doby, budú osobné údaje účastníka skartované. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Súťažiaci zapojením sa do súťaže udeľuje organizátorovi bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 a § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov na bezodplatné použitie jeho mena a priezviska a fotografie vyhotovenej pri preberaní výhry. Meno a priezvisko a fotografia podľa predchádzajúcej vety súťažiaceho môžu byť použité časovo, regionálne a vecne neobmedzene v rámci kampane organizátora.

Výhercami súťaže sa stávajú:

Monika Frolová/ Nitrianske Pravno

Katarína Jankovičová/ Ilava

Rastislav Držka/ Senica

Srdečne blahoželáme!

- - Inzercia - -