Dnes je utorok, 16.júl 2019, meniny má: Drahomír
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Chcú opraviť výtlky na cestách, záujemcovia o práce sa môžu hlásiť do septembra

august 15, 2018 - 22:03
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Predmetom zákazky je bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území mesta. Odhadovaná cena zákazky je 32,2 milióna eur bez DPH za štyri roky. Kritériom na vyhodnotenie ponuky je cena.

Predmetom zákazky sú aj udržiavacie práce a opravy na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta. Patria sem aj celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena. Udržiavacie práce spočívajú v oprave komunikácií vyspravovaním výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním. Zabezpečenie prác údržby povrchov bude na cestách, ktoré tvoria prejazdné úseky ciest I. až III. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke približne 386 kilometrov. Súčasťou sú i chodníky v celkovej dĺžke približne 295 kilometrov.

Ponuky môžu záujemcovia posielať do polovice septembra, do 11:30 na adresu bratislavského magistrátu, čo je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. Viac informácií poskytnú na adrese vicanova@bratislava.sk. Ponuky budú otvárať v ten istý deň na magistráte. Uchádzač musí v ponuke predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov v hodnote minimálne pätnásť miliónov eur bez DPH. Vo svojej ponuke má záujemca predložiť aj zoznam minimálneho strojového a technického vybavenia.

zdroj: SITA

- - Inzercia - -