Dnes je sobota, 20.júl 2019, meniny má: Iľja, Eliáš
Čas čítania
5 minutes
Zatiaľ prečítané

Aké problémy čakajú na dieťa s príchodom do školy?

august 22, 2018 - 10:39
Začiatky školského roka so sebou okrem úsmevných chvíľ prinášajú dieťaťu i rôzne druhy záťažových situácií. Krehká stabilita domáceho prostredia a zaužívaného režimu dňa je narušená a dieťa je vystavené novým situáciám, kolektívu a v neposlednom rade pribúdajúcim povinnostiam.

Každé dieťa je individuálna osobnosť. Manuál ako zvládnuť prvé dni v školskom prostredí od A po Z by sme preto hľadali márne. S rovnakým prístupom je teda potrebné pristupovať i k problémom, ktoré sa môžu v novom prostredí u detí vyskytovať individuálne. Príchod do školy je  mimoriadnou udalosťou rovnako pre dieťa, ako i rodiča. Pred vzniknutými problémami však netreba zatvárať oči a venovať im adekvátnu pozornosť. Sú prirodzenou súčasťou nového obdobia v živote dieťaťa a ich správne podchytenie rodičom či učiteľom môže znamenať redukciu stresu a rýchlejšiu adaptáciu dieťaťa na nové prostredie. 

Škola by mala byť bezpečným prístavom 

Dôležitým faktorom je najmä pozitívny prístup dieťaťa, ktorý môže prebudiť práve rodič, a to dostatočnou prípravou na školský režim, pozitívne naladenými rozhovormi a správnou motiváciou. Negatívne očakávania dieťaťa môžu naopak negatívne ovplyvniť proces adaptácie, vytváranie nových vzťahov v kolektíve či stotožnenie dieťaťa s rolou žiaka. Rodič je vo výchovnom procese dieťaťa nezastupiteľný činiteľ. Ak máte dobrý vzťah so svojim dieťaťom, pozitívne sa do odrazí i na jeho vnímaní okolitého sveta. Škola by pre dieťa mala byť akýmsi bezpečným prístavom, ktorý mu poskytne nové informácie a stretnutia s priateľmi. 

Z detského ihriska do školskej lavice 

Najväčšou záťažou pre dieťa v prvých mesiacoch školy je práve udržanie pozornosti a aktívne sústredenie na výklad učiteľa. Predovšetkým v prvých ročníkoch základných škôl sú preto uplatňované didaktické metódy v podobe krátkych prestávok vo vyučovaní určených pre ľahký pohyb. Sedavý systém vyučovania pôsobí na každého žiaka individuálne. Vhodnou formou odreagovania dieťaťa sú práve voľno časové aktivity ako rôzne záujmové či športové krúžky. Dieťa má tak možnosť vyjsť zo stereotypu vyučovania, získať nových priateľov a rozvíjať svoj záujem v preferovaných činnostiach. Skrátka a jednoducho – dieťa by malo mať priestor pre svoje záujmy a oddych. 

Čiernobiely svet bez technológií 

Zvuky, farby, pohyb a interaktívne prostredie tabletov, telefónov či televízie pôsobí na všetky zmysly, zabáva a láka svojou prístupnosťou a jednoduchou zábavou, ktorá nevyžaduje väčšie sústredenie. Ak aj vy patríte k rodičom, ktorí sa tešia zo svojho technicky zručného dieťaťa, ktoré ovláda rôzne hry na tablete už v predškolskom veku a tablet je jedinou formou prebudenia jeho záujmu, zbystrite pozornosť. Dnešný človek sa bez techniky nezaobíde a  môže byť veľkou výhodou i pre výučbu dieťaťa. Otázkou však zostáva kedy je vhodné dať do rúk dieťaťa tablet či mobilný telefón. Ak je dieťa zvyknuté na neustály prísun ľahko dostupnej interaktívnej zábavy, zdĺhavé precvičovanie nových písmeniek či číslic môže byť odrazu veľkým problémom. Neukráťte preto svoje dieťa o radosť zo spoločenských hier, audio rozprávok či o detských kníh. Nechtiac by ste mu tak mohli spôsobiť problém s udržaním pozornosti či jemnou motorikou.  

Strata sebadôvery dieťaťa

Prostredníctvom školy a záujmových aktivít získava dieťa množstvo možností k utváraniu a vnímaniu vlastnej identity. Každý deň je obohatený o nové poznatky, ktoré mu poskytujú lepšiu predstavu o tom čo ho skutočne baví a v čom je dobrý. Zároveň však prichádza do konfrontácie s predmetmi, v ktorých pociťuje vlastné limity. Odhalenie slabých stránok dieťaťa si vyžaduje pozornosť a pochopenie rodiča. Pre dieťa môže nezvládanie učiva či predmetu predstavovať stresor, dôsledkom ktorého získava negatívnu predstavu o vlastných schopnostiach. „Keď sa dieťaťu  v škole nedarí, zvyšuje sa jeho pocit neistoty a klesá jeho sebadôvera. Najmä opakované zlyhanie v niektorom predmete, v učení, môže postupne viesť až ku strate sebavedomia, k pocitom nedostatočnosti a menejcennosti. Pocit záťaže, ktorý dieťa v škole prežíva, je však užitočný. Učí totiž dieťa ako sa s problémami vyrovnávať. Učitelia by však mali dieťa podporovať, chváliť ho a povzbudzovať. Pri takýchto pedagógoch deti doslova „rastú do sebavedomia,“ komentuje psychologička a odborná garantka Projektu sebadôvery Dove Mgr. Mária Tóthová Šimčáková.  

Problémy v kolektíve 

Venovať pozornosť je potrebné i zmenám správania dieťaťa. Problémom nemusí byť len nezvládnutie učiva, ale i nedostatočná adaptácia do kolektívu, problémy so spolužiakmi či učiteľom. Šikana na školách je čoraz väčšmi diskutovanou témou, a preto ju netreba brať na ľahkú váhu. Obdobie vstupu do školy je pre dieťa prelomovou situáciou, ktorá môže ovplyvniť i jeho neskoršie vnímanie školského prostredia, edukačného systému či introspektívny pohľad na vlastnú osobu. Rozpoznať problémy v kolektíve je úlohou učiteľa. Rodič však pozná svoje dieťa najlepšie, a preto môže vytušiť zmeny správania. „Deti sú citlivé a vnímavé, ak sa deje v ich živote niečo, čo narúša ich harmóniu sa objaví v rôznych príznakoch a zmenách v ich správaní, či v zmene emocionality, napríklad depresia, či úzkosti alebo agresívne jednanie. Prichádzajú aj psychosomatické ťažkosti so spaním, jedlom, seba poškodzovaním. Dieťaťu sa nechce medzi vrstovníkov, najmä ak sú nevhodným vplyvom na jeho sebavedomie a ubližujú mu. Vyhýba sa škole, ak tam zažíva len neúspechy či nemá radosť z učenia.“ radí Mgr. Mária Tóthová Šimčáková.  

Objavujte a nevyžadujte dokonalosť 

Medzi základné reakcie na záťažovú situáciu patrí útok alebo útek. V novom prostredí je pre dieťa však omnoho komfortnejšou cestou práve ofenzíva, ktorá môže  znamenať vyhýbanie sa určitým stresovým situáciám či osobám. Škola sa v tomto prípade stáva miestom strachu, hrozby či nepochopenia. Venujte svojmu dieťaťu preto dostatočnú pozornosť. Klasická otázka „Ako bolo v škole“, by mala mať skutočnú výpovednú hodnotu a snahu neskĺzať len do monotónneho repertoára tradičných konverzačných rituálov po ceste zo školy. 

Objavte v dieťati jeho silné stránky, ktoré nenechajte nepovšimnuté, podporujte individuálne prednosti a kreativitu. Pre objavenie vlastnej identity je prirodzené, že spoločne odhalíte množstvo prekážok na ceste k perfektným výsledkom. Nevyžadujte preto dokonalosť. Nie z každého dieťaťa bude raz úspešný fyzik či matematik. Berte na vedomie, že máte doma úžasnú malú osôbku, ktorej sprievodcom pri objavovaní nového ste práve vy. Ponúknite mu pozitívny pohľad na svet, v ktorom nemusí mať obavy z neúspechov, ale naopak radosť z objavovania a získavania sebadôvery.  

7 rád psychologičky ako zlepšovať sebavedomie detí

  1. Zaujímajte sa nielen o výsledky a úspechy, ale o to, čo sa vaše dieťa snaží a učí
  2. Oceňte snahu rovnako ako úspechy, nič nie je samozrejmé  - ak sa mu niečo mimoriadne vydarí, odmeňte ho drobnou pozornosťou
  3. Hodnoťte  svojho potomka podľa jeho schopností - berte svoje dieťa také, aké je
  4. Za zlé známky, zlé správanie dieťa netrestajte, hľadajte spolu príčinu
  5. Venujte sa mu, hovorte s ním, riešte spolu jeho radosti aj starosti
  6. Podporujte ho v tom, kde sa mu darí
  7. Chváľte dieťa kedykoľvek si to zaslúži, podporíte tým jeho sebavedomie
  8. Nechajte si poradiť! Príručka „Sama sebou“ obsahuje nielen rady a tipy, ale pomôže Vám taktiež s identifikáciou jednotlivých problémov ohrozujúcich sebadôveru vašich 

 

- - Inzercia - -