Dnes je streda, 19.jún 2019, meniny má: Alfréd
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Inkluzívne vzdelávanie: Každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu na vzdelanie

november 27, 2018 - 15:40
Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je jednou z oblastí, kde na Slovensku pretrvávajú nedostatky. Pritom deti so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami majú rovnaké právo na kvalitné vzdelanie ako ich zdraví rovesníci. Aj 6-ročnú Elu s Downovým syndrómom chcú jej rodičia na základe odporúčania psychológov umiestniť do bežnej školy. Napriek prvotnému prísľubu riaditeľa však dievčatko nakoniec odmietli prijať, pretože by sa vraj v škole trápilo.

Viete, čo je inkluzívne vzdelávanie?

Inkluzívne vzdelávanie je také vzdelávanie, ktoré podporuje schopnosti každého dieťaťa v maximálnej možnej miere. Zdôrazňuje predovšetkým právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Školy, ktoré uplatňujú inkluzívny princíp, prispôsobujú vzdelávacie postupy rôznorodým potrebám každého dieťaťa bez výnimky. Na Slovensku v tejto oblasti však pretrvávajú veľké nedostatky. Štatistky dokazujú, že v počte detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach sme sa umiestnili na chvoste rebríčka Európskej únie. Na Slovensku je na špeciálnych školách 6,28 % detí. Pre porovnanie – v Taliansku je to menej ako 1 %. Európsky priemer je na úrovni 2,3 %. To ale neznamená, že Slovensko má výrazne viac detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Školám chýbajú odborníci

Deti, ktoré potrebujú individuálny prístup, môžu mať najmä vývinové poruchy učenia, telesné či mentálne postihnutie, narušené komunikačné schopnosti, poruchy správania, sluchové alebo zrakové postihnutie či autizmus. Nech už sú dôvody akékoľvek, až polovica sa vzdeláva mimo svojich zdravých rovesníkov. Jednou z najväčších prekážok v ich začlenení do bežných škôl je nedostatok odborných zamestnancov a asistentov učiteľa. Na školách je aktuálne zamestnaných iba 2 374 pedagogických zamestnancov na viac ako 16-tisíc žiakov. Školy ich pritom od ministerstva požadovali viac ako dvojnásobok. Na jedného školského psychológa pripadá závratný počet 3 000 detí. 

Malá Ela bojuje o právo na vzdelanie

Príbeh malej, iba 6-ročnej Ely chytí za srdce. Jej rodičia sa tešili na ďalšieho člena rodiny. Všetky vyšetrenia počas tehotenstva boli v poriadku a nikde nebola známka problému: „Až do pôrodu nám tvrdili, že čakáme zdravého chlapčeka. A narodilo sa nám dievčatko s Downovým syndrómom. Dozvedeli sme sa to až na pôrodnej sále. Čakalo sa však ešte na genetické testy, ktoré tento fakt potvrdili,“ spomína Elina mamina Eva. Okrem základnej diagnózy trpí aj vážnou vývinovou chybou srdiečka, ktoré jej museli ako štvorročnej operovať. Kvôli tomu musí teraz trikrát denne užívať lieky. Najťažšie bolo pre rodičov vyjadrenie lekárov, ktorí nedávali dievčatku veľké šance na život: „Na to, aby ju mohli operovať, musela dosiahnuť váhu 5 kíl. Dá sa povedať, že vtedy sme akosi zabudli na to, že má nejaký mentálny hendikep a skôr sme sa sústredili na boj o jej život,“ hovorí Eva.

Napriek všetkému je ale Ela plná života a energie. Má 5 starších súrodencov a každý sa ju snaží naučiť to, čo má rád – šport, futbal, tanec. Momentálne navštevuje trikrát do týždňa cirkevnú škôlku v Trnave, do ktorej chodili aj všetci jej piati starší súrodenci. Chýba jej však osobný asistent, o ktorého si žiadali, no nebol im pridelený. Tejto situácií sa našťastie učiteľky prispôsobili. Elu zapájajú do všetkých aktivít, ktoré robia s ostatnými deťmi a aj jej spolužiaci s ňou trávia čas produktívne: „Snažia sa ju vtiahnuť do kolektívu a podľa odporúčaní psychológov a špeciálnych pedagógov dbajú na jej individuálne potreby a schopnosti. Keď ju tajne pozorujem, tak vidím, že sa jej vždy ujme nejaké dieťa a spoločne sa hrajú, držia ju za ruku a venujú sa jej,“ hovorí šesťnásobná mamina Eva. Z Elinej prítomnosti sa tešia a profitujú spolužiaci aj samotné učiteľky. Keď dovŕšila 6 rokov, viacerí odborníci sa zhodili, že aj napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu je schopná vzdelávať sa podľa individuálnemu plánu na bežnej základnej škole so zdravými deťmi. Elini súrodenci navštevujú cirkevnú školu, a tak sa tam rodičia rozhodli zapísať aj ich najmladšie dieťa. Stretli sa s riaditeľom školy, od ktorého chceli zistiť, či by bol ochotný malú Elu prijať. „Na prvom stretnutí bol veľmi milý, ústretový a s nástupom našej dcérky do školy súhlasil,“ hovorí mama.

Aj napriek prvotnému prísľubu riaditeľa však dievčatko nakoniec odmietli prijať. Učitelia totiž nesúhlasili so vzdelávaním zdravotne znevýhodneného dieťaťa vo svojich triedach, čo vyvrcholilo až vyjadrením riaditeľa na Rade školy, že ich škola sa chce sústrediť na kvalitu vzdelávania a nie na integráciu detí s postihnutím. Pani zástupkyňa mamičke dokonca povedala, že Ela by sa v ich škole len trápila. Toto rozhodnutie prišlo bez toho, aby Elu čo i len videli: „Na Elu sa vlastne ani nepozreli, neporozprávali sa s ňou, nedali jej jednoducho žiadnu šancu. Bola som veľmi sklamaná z jednania školy a z toho, že nám ani nedali vedieť o zmene svojho stanoviska. Mám pocit, že ju pre jej diagnózu automaticky hodili do škatuľky,“ smutne tvrdí mamina Eva. Kvôli svojej diagnóze má Ela nárok na odklad nástupu do školy. Tento rok dokonca absolvovala tábor samostatnosti, kde dvaja jej starší súrodenci pracovali ako dobrovoľníci. Z tábora sa vrátila odvážnejšia, komunikatívnejšia a v škôlke, ktorú navštevuje ju pokladajú za veľký prínos v kolektíve zdravých detí. Jej rodičia stále dúfajú, že sa do budúceho roka nájde škola, kde toto dievčatko plné pozitívnej energie príjmu s radosťou a bude sa môcť vzdelávať v kruhu zdravých rovesníkov.

Program na podporu inkluzívneho vzdelávania

Na alarmujúcu situáciu v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením poukazuje už druhý rok dobročinný Ples v opere, ktorý sa usiluje upriamiť pozornosť na túto závažnú problematiku. Vďaka finančnému výťažku z posledného 18. ročníka, ktorý predstavoval rekordnú sumu vyše 250-tisíc eur, vznikli v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a Koalíciou pre deti Slovensko dva programy Kto chýba? a Škola inkluzionistov. Tie majú pomôcť zlepšiť podmienky vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí. „Spomedzi európskych krajín je Slovensko na prvom mieste v podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách, teda oddelene od svojich rovesníkov. Preto sme nesmierne radi, že práve téma inkluzívneho vzdelávania našla toľko podpory u hostí Plesu v opere. Vďaka nim sme vyzbierali dostatočné financie na to, aby sme sa z teoretickej roviny posunuli do roviny praktickej. Pevne veríme, že oba programy skutočne pomôžu odbúrať bariéry a realizovať funkčné zmeny, ktoré umožnia všetkým deťom rovnakú šancu na vzdelanie,“ hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

- - Inzercia - -