Dnes je nedeľa, 26.máj 2019, meniny má: Dušan
Čas čítania
7 minutes
Zatiaľ prečítané

Poznáme víťazky ankety Slovenska roka 2012

máj 31, 2012 - 15:32
V stredu 30. mája 2012 večer sa v historickej budove Slovenského národného divadla (SND) konalo vyhlasovanie výsledkov ankety Slovenka roka 2012, ktorú vyhlásili už po štvrtýkrát týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a SND. Anketa je pokračovaním podujatia, ktoré Slovenka organizovala v minulých rokoch pod názvom Žena a Muž roka. Jej filozofiou je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní.

Spoluorganizátori ankety boli týždenník Slovenka, RTVS a Slovenské národné divadlo. Záštitu nad týmto projektom po štvrtý krát prevzala pani Silvia Gašparovičová.
Počas galavečera, ktorý diváci mohli naživo sledovať na Jednotke, vystúpili Lucie Bíla, Michal David, Jožo Ráž, Ján Koleník, Patrícia Janečková či tanečná skupina Lúčnica. Pod režisérskou taktovkou Tomáša Eibnera sa po prvýkrát na Slovensku v rámci galavečera použila aj špeciálna svetelná šou 3D mapping.


Víťazkami v jednotlivých kategóriách sa stali: 

UMENIE A KULTÚRA - Prof. Mgr. art. BOŽIDARA TURZONOVOVÁ - herečka, vysokoškolská profesorka

Jedna z najvýznamnejších predstaviteliek silnej hereckej generácie nastúpila do Slovenského národného divadla v roku 1963 po absolvovaní VŠMU a na jeho doskách ju môžeme vidieť dodnes. Vytvorila tu desiatky dramatických aj komediálnych postáv, ale nezabudnuteľné zostávajú aj jej mnohé filmové či televízne roly, v ktorých ukázala svoj široký herecký výrazový rozsah. Božidara Turzonovová je aj vysokoškolskou profesorkou, bola prvou dekankou Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, pracuje v rozhlase a dabingu, je predsedníčkou festivalového výboru Art Filmu. Za svoju prácu získala rad ocenení, je držiteľkou Ceny Jozefa Kronera za celoživotnú tvorbu aj Ceny literárneho fondu, v roku 2002 dostala od prezidenta Rudolfa Schustera Kríž prezidenta SR I. stupňa a v roku 2008 od Ivana Gašparoviča Pribinov kríž II. triedy. Jej manželom je herec Jozef Adamovič, majú spolu dve dcéry. 

MÉDIA A KOMUNIKÁCIA - Mgr. OĽGA DÚBRAVSKÁ - vedúca PR oddelenia TV Markíza

Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa venovala práci v médiách. Od roku 2000 pracuje v TV Markíza, kde začínala ako redaktorka publicistiky a neskôr prešla do spravodajstva. Po
dvoch rokoch práce regionálnej redaktorky v Banskej Bystrici rozšírila tím bratislavského spravodajstva, kde sa venovala najmä témam z oblasti vzdelávania, politiky a sociálnych vecí. Od roku 2007 vedie v TV Markíza oddelenie Public Relations a zároveň pracuje ako hovorkyňa televízie. Je zodpovedná za reputáciu spoločnosti v médiách, korporátnu komunikáciu, krízovú komunikáciu a jej riadenie. Do portfólia ďalších činností patrí príprava oficiálnych stanovísk, budovanie dobrých vzťahov s médiami a implementácia PR stratégie spoločnosti pri jednotlivých projektoch. Má dve deti.
 

VEDA A VÝSKUM - Doc. MUDr. DANIELA OSTATNÍKOVÁ, PhD. - prednostka Fyziologického ústavu a prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Prácu lekárky na internom oddelení nemocnice, kam nastúpila po skončení školy, v roku 1989 zamenila za post vysokoškolskej pedagogičky vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK. Bola to príležitosť popri pedagogickej činnosti pracovať na vedeckých projektoch. Fascinoval ju výskum mozgu a jeho funkcií, preto v spolupráci s novovzniknutou školou pre intelektovo nadané deti začala riešiť problematiku biologických základov intelektového nadania. Projekt bol originálny v tom, že bol dlhodobý, po prvý raz sa uplatnil najmodernejší trend – multidisciplinarita – spojenie odborníkov viacerých vedných disciplín. Unikátne výsledky publikované v renomovaných vedeckých časopisoch a publikáciách získali viacero vedeckých ocenení doma aj v zahraničí. V ostatných rokoch skúma docentka Ostatníková so svojím tímom vplyv pohlavných hormónov a ich metabolitov spolu s genetickými faktormi na vznik autizmu. Z jej bývalých študentov sa stali spoluriešitelia nadväzujúcich vedeckých projektov, v ktorých sa skúmajú endokrinné a genetické aspekty intelektového nadania z hľadiska
pohlavných rozdielov. Docentka Ostatníková si získala rešpekt kolegov aj svojich žiakov nielen svojou odbornosťou, ale i ľudským prístupom. S manželom vychovali štyri deti. 


ZDRAVOTNÍCTVO - Doc. RNDr. MAGDALÉNA FULMEKOVÁ, CSc. - vysokoškolská učiteľka, prednostka Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Po skončení strednej školy začala pracovať vo výrobe infúznych roztokov a tento prvý kontakt s farmáciou spôsobil, že sa rozhodla študovať tento odbor na vysokej škole. Na Farmaceutickej fakulte UK vyučuje predmet Lekárenstvo a súčasne je garantkou tohto predmetu, vedie diplomantov, je konzultantkou rigorózantov, vedie doktorandské štúdium. No jej najväčšou záľubou je práca v lekárni. Ako prednostku univerzitnej lekárne FaFUK ju teší, že sa podarilo vytvoriť školské pracovisko, ktoré plní súčasne aj úlohy praktické. Študenti sa tu učia realizovať to, čo sa naučili v teórii. Na pracovisku, ktoré vedie, sa vyžaduje veľa organizačnej práce. Docentka Fulmeková aktívne pracuje aj v lekárnickej sekcii Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, od roku 2011 je jej vedeckýmsekretárom. Už dvadsať rokov organizuje odborné podujatia – lekárnické dni, ktoré sa tešia odbornému záujmu farmaceutov. Je predsedníčkou redakčnej rady odborného časopisu Praktické lekárnictvo. Vedie aj prednášky v akadémii tretieho veku. 

 

BIZNIS A MANAŽMENT - NATÁLIA BUGYI VICSÁPIOVÁ - podnikateľka, majiteľka tlačiarne NAVIGRAF, s. r. o. – ABSOLÚTNA VÍŤAZKA

Je jedinou ženou na čele tlačiarne na Slovensku. Rodáčka z Vozokian pri Galante pôsobí v polygrafii od júla 1998. Spoločnosť, ktorú vybudovala v rodnej obci takpovediac „na zelenej lúke“,má za posledný rok obrat 17mil. eur a zamestnáva 84 ľudí. Okrem práce vo firme sa venuje aj štúdiu na vysokej škole a zúčastňuje sa na odborných konferenciách doma i v zahraničí, kde aj prednáša. Je majiteľkou piatich obchodíkov s liturgickými predmetmi po celom Slovensku pod názvom Svätá Anna a podporuje špeciálne projekty pre deti a ľudí v hmotnej núdzi. Popri svojich podnikateľských aktivitách sa stíha venovať aj rodine. Je držiteľkou prestížneho ocenenia Podnikateľka Slovenska za rok 2010. V septembri 2011 získala Čestné uznanie v projekte Výnimočné ženy Slovenska 2011. Má dve deti.  
ŠPORT - HANA KOLNÍKOVÁ - reprezentantka Slovenska v atletike zdravotne postihnutých

Narodila sa s postihnutím zraku, ktoré sa jej prudko zhoršilo v šestnástich rokoch.Ako dieťa však bola vždy aktívna, venovala sa rôznym záľubám, vyskúšala rôzne športy.Atletiku začala trénovať v poslednom ročníku základnej školy. Najprv súťažila v skoku do diaľky, ale po únavovej zlomenine sa preorientovala na šprint. Krivka jej úspechov stále stúpa. Je držiteľkou niekoľkých medailí z juniorských súťaží, bola členkou slovenskej výpravy na paralympiáde v Pekingu v roku 2008, kde vybojovala piate a siedme miesto. Jej prvý veľkým úspechom však bola zlatá medaila v šprinte na 200 metrov na majstrovstvách Európy 2009. Na tých istých majstrovstvách vybojovala aj bronz v šprinte na 100 metrov.
Z majstrovstiev sveta na Novom Zélande v roku 2011 si priviezla strieborné medaily v oboch disciplínach a vybojovala si tým aj účasť na tohtoročných paralympijských hrách v Londýne. Dovtedy ju však ešte čakajú v júni majstrovstvá Európy a súčasne aj bakalárske skúšky na Pedagogickej fakulte UK, kde študuje poradenstvo a pedagogiku mentálne postihnutých. 
 

CHARITA - Mgr. EVA ČERNÁ - banková ombudsmanka a zakladateľka Hlavného stanu nádeje – neziskovej organizácie a neziskového fondu

K charitatívnym aktivitám sa dostala cez novinársku prácu. Ako reportérka TV Markíza pripravovala reportáže z oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí a kriminality. Nespravodlivosť a ťažké podmienky ľudí nielenmapovala, ale usilovala sa aj pomôcť. Televízni diváci ocenili jej prácu v relácii Lampáreň cenou OTO 2000. Spoluzakladala Nadáciu Markíza, stála pri zrode krízového centra pre týrané ženy Maják nádeje, od roku 2006 venuje svoju energiu neziskovej organizácii Hlavný stan nádeje. Jej kampaň za zníženie úmrtnosti na rakovinu krčka maternice Kľúč k životu oslovila desaťtisíce žien na Slovensku. V roku 2011 sa Hlavný stan nádeje rozrástol o neinvestičný fond pomáhajúci ľuďomv ťažkých životných situáciách. Eva Černá stála aj zamnohými pozitívnymi zmenami zákonov v sociálnej oblasti. V roku 2011 jej Slovenská humanitná rada udelila cenu Dar roka za kampaň Kľúč k životu a nedávno ju asociácia baronessy Marie Lucie SOARES v Talianskom Miláne poctila prestížnou medzinárodnou cenou ILDONODELLUMANITA za významnú pomoc svojmu národu v rôznych oblastiach charitatívnej a humanitnej práce. 


VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV - Mgr. ĽUBICA JÄGROVÁ - riaditeľka Základnej školy smaterskou školou pre deti a žiakov so sluchovýmpostihnutímna Drotárskej ceste v Bratislave


Ako študentka strednej pedagogickej školy prišla na prax do školy pre deti so sluchovým postihnutím. Bolo to v roku 1975 a Ľubica Jägrová s ročnou prestávkou, keď sprevádzala manžela na zahraničnom pobyte, pôsobí v tejto škole doteraz. Bola vychovávateľkou, učiteľkou a od roku 1996 ju vedie ako jej riaditeľka. V internátnej škole sa so svojím
kolektívom usiluje vytvárať pre deti rodinné prostredie a obohatiť ich život. Škola spolupracuje s Nadáciou Vlada Kulíška Počuť srdcom pri organizovaní Celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže, organizuje Celoslovenskú olympiádu sluchovo postihnutých žiakov v prírodopise a chémii.
Minulý rok získala od Agentúry MŠVV SR ocenenie Europrojekt 2011 za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy za projekt Komunikácia ako cesta k vzdelaniu samostatnosti sluchovo postihnutých žiakov. Ľubica Jägrová využila svoje dlhoročné skúsenosti ako spoluautorka učebných osnov aj vzdelávacieho programu pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, spolupracuje s Katedrou špeciálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave pri príprave budúcich pedagógov, publikuje odborné články a prednáša na seminároch. 


Viťazky v jednotlivých kategóriach získali krásnu sošku od výtvarníčky Janky Brisudovej. 

Program: 


Recepcia: 


 

Autor: RED
Foto: Tibor Géci a Dušan Kittler 
Video: Marek Bereš

- - Inzercia - -