Dnes je utorok, 23.júl 2019, meniny má: Oľga
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Pri výrobe vína nám pomáha aj veda!

august 07, 2014 - 14:48
JM Vinárstvo Doľany je rodinný vinársky podnik, kde tradícia vo výrobe vína sa snúbi s láskou a úctou k pôde. Vinohrady rodiny Mikušovcov sa rozprestierajú na malebných úpätiach Malých Karpát, pričom južné orientácie svahov sa striedajú s rovinnými polohami, variabilita toho, čo sa nazýva terroir, je v tomto podniku potenciál a garancia variability finálneho produktu.
Zdalo by sa, že tradícia a skúsenosti predchádzajúcich generácií postačujú na zabezpečenie kvality vína. Jozef Mikuš, hlava rodiny a podniku zároveň, spolu so svojou manželkou si uvedomujú, že v dnešnom dynamickom a globalizovanom svete tradícia nie je len etiketa na fľaške vína, ale jej obsah vyžaduje predovšetkým pridanú hodnotu súčasných poznatkov vo využívaní moderných technológií vinárstva a progresívnych metód aplikovaných vo vinohradníctve.
 
Vedecké poznatky vo vinárstve
Úspešnosť JM Vinárstva Doľany spočíva v otvorenosti mysle, schopnosti klásť tie najjednoduchšie a pritom najťažšie otázky a neobjavovať už objavené. Výnimočnosť  podniku nespočíva len v najmodernejších technológiách, ktoré používajú pri výrobe vína, ale predovšetkým v ochote JM Vinárstva investovať do vedy a výskumu, čo je určite príležitosť pre protagonistov nových myšlienok. Novátori však musia prejsť vysoko kvalifikovaným „sitom“ odborných znalostí hlavného agronóma Ing. Juraja Schwartza, ktorého erudovanosť formovala v začiatku Vysoká škola zemědělská v Brne a neskôr celoživotná prax vo viniciach. Nedávno cez takéto „sito“ prešiel renomovaný odborník v oblasti ochrany viniča RNDr. Bruno Gábel, CSc., ktorý dlhé roky pôsobil v Národnom ústave poľnohospodárskeho výskumu (INRA) vo Francúzsku. Jedným z vinárov, ktorý dal príležitosť tomuto vedeckému pracovníkovi, aby získané skúsenosti, vedomosti a informácie odovzdal nastupujúcej generácii vinohradníkov, bol práve pán Jozef Mikuš.
Prvým žiakom doktora Gábela bol predstaviteľ nastupujúcej generácie rodiny Mikušovcov – syn Marek, ktorý v súčasnosti študuje na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre odbor vinohradníctvo a na povolanie vinára sa pripravuje už niekoľko rokov. „Je to práca, ktorá ma napĺňa i baví. A navyše nie je vôbec jednotvárna, pretože  vinohrad je to najväčšie laboratórium, ktoré mám dennodenne k dispozícii.“ Pán Gábel pôsobil v Slovenskej akadémii vied a ešte za minulého režimu mohol na základe medzištátnej dohody legálne vycestovať do Francúzska, aby sa v známych vinohradníckych oblastiach zaoberal výskumom nových prostriedkov na ochranu viniča. „Pozvanie z francúzskej strany som dostal v roku 1982, avšak vtedajšia procedúra schvaľovania trvala dva roky. Svoj socialistický komplex z nedostatku vedomostí som si vyliečil za šesť mesiacov, keďže som zistil, že poznatky z nášho školského systému od základnej školy až po Univerzitu Komenského boli vo vedných oboroch ako fyzika, matematika, biochémia a entomológia nielen rovnocenné, ale moje poznatky občas šokovali francúzskych kolegov vo svojej hĺbke a komplexnosti. To ma predurčilo na dráhu vedeckého pracovníka zameraného na interdisciplinárne výskumné témy. Celkovo som vo Francúzsku strávil vyše šestnásť rokov a aj o nežnej revolúcii som sa dozvedel len z televízie,“  hovorí RNDr. Bruno Gábel, CSc., ktorý aj vďaka dlhodobému pobytu v cudzine získal pocit zodpovednosti za to, v akom prostredí žijeme a v akých podmienkach sa dorábajú naše potraviny. „Nie je to lacné klišé, ktoré predáva mediálnu informáciu, ale pri viacerých príležitostiach som jasne deklaroval, že mi nie je ľahostajné, čo budú jesť a piť moje – naše deti alebo vnuci.“
 
Viac sa dočítate v SLOVENKE!
 
–bg–, foto: Daniel Kaplavka

- - Inzercia - -