Dnes je piatok, 19.apríl 2019, meniny má: Jela
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Teším sa, akí sú mladí šikovní

apríl 20, 2014 - 14:10
Projekt Veľvyslanectvo mladých je jedinečný, počas štyroch ročníkov sa pevne etabloval v rámci celého Slovenska. Myšlienkou projektu je vybrať spomedzi študentov stredných škôl zástupcu názorov mladých ľudí, ktorý je vymenovaný do čestnej funkcie „veľvyslanec mladých“ a svoj štatút získa vždy na jeden rok. O tom, kto sa ním stane 28. apríla 2014, hovorí predsedníčka poroty JUDr. Katarína Bieliková.
Už niekoľko rokov ste predsedníčkou poroty projektu Veľvyslanectvo mladých. Čím vás tento projekt zaujal?
Projekt Veľvyslanectvo mladých ma od začiatku zaujal nosnou ideou – dať priestor a príležitosť talentovaným mladým ľuďom ukázať, čo v nich je, zapojiť sa do diania v ich meste, zviditeľniť sa, nadviazať neoceniteľné kontakty, ktoré im môžu v budúcnosti pomôcť pri formovaní kariéry, ale tiež ponúknuť im možnosti ďalšieho vzdelávania, štúdia cudzích jazykov a účasti na zahraničných stážach v rámci Európskej únie. Mladí ľudia majú v rukách kľúč k budúcej prosperite Európy. Ich talent, energia a kreatívnosť pomôžu našej krajine pri dosahovaní rastu a zvyšovaní konkurencieschopnosti v období po hospodárskej a finančnej kríze.
 
Ako vznikla spolupráca s vydavateľstvom Starproduction?
Mária Reháková, riaditeľka vydavateľstva a autorka tejto myšlienky, je iniciátorkou viacerých veľmi prínosných a podnetných projektov, a  Veľvyslanectvo mladých je jedným z nich. Pri organizovaní prvého ročníka projektu sme spolupracovali v rámci spolupráce prepojenia nemecky hovoriacej entity s periodikami vydavateľstva Starproduction, napríklad s časopisom Metropola, ktorého časť vychádzala v nemeckom jazyku a bola distribuovaná aj do pohraničných obcí v Rakúsku, čo poskytlo úžasný priestor našim susedom dozvedieť sa aktuálne informácie z Bratislavského kraja v ich rodnom jazyku. V tom čase som okrem advokátskej praxe pôsobila aj vo funkcii zástupkyne šéfredaktora ekonomického periodika Pressburger Zeitung, takže spoluprácu som veľmi uvítala. Na túto oblasť nadviazali ďalšie projekty. 
 
Ktoré projekty rezonujú vo vás aj po rokoch? Objavili ste vy sama nejaký výrazný talent?
Každý projekt, ktorý v minulých ročníkoch postúpil do užšieho výberu a bol odprezentovaný pred odbornou porotou, bol svojím spôsobom výnimočný. Práve variabilita projektov a ich kvalita v rôznych hodnotených aspektoch nás počas minulého ročníka viedli k oceneniu študentov samostatne v kategórií idea projektu, prezentácia projektu a samotná realizácia, resp. realizovateľnosť projektu. Za všetkých spomeniem Karin Jančichovú, ktorá porotu nadchla spracovaním svojej myšlienky s environmentálnym podtextom  v rámci projektu Voda nad zlato. Získala jazykový pobyt v Štrasburgu, jazykový kurz v Österreich Institut v Bratislave a účasť na videokonferencii v rámci Európskej únie. V kategórii prezentácia projektu exceloval Branislav Lányi s projektom „BARTERslava“, vďaka ktorému dostal okrem iného príležitosť zúčastniť sa jazykového pobytu v Oxforde. Sáru Kakačkovú porota vybrala za víťazku kategórie realizácia projektu s prácou Zmeň svoj svet. Verím, že aj tohtoročné predložené projekty nás prekvapia kreativitou, inovatívnosťou, nadšením a motiváciou mladých ľudí angažovať sa v rámci verejne prospešného diania vo svojom rodnom meste či obci.
 
Pod záštitou miestnej samosprávy a sponzorov sa snažíme, aby sa projekty preniesli z teoretickej do praktickej roviny.  Čo myslíte, majú mladí šancu niečo zmeniť?  
Jednoznačne. Šanca mladých ľudí niečo zmeniť je veľakrát v priamej korelácii s možnosťou dialógu medzi verejnými inštitúciami a záujmovými skupinami mladých ľudí, podporou ich aktivít, ktoré by umožňovali bližšie sa priblížiť k politickému rozhodovaniu, s identifikovaním a prekonávaním prekážok, ktoré mladým ľuďom bránia v aktívnej účasti na demokratickom živote. Za dôležitú pokladám práve motiváciu a podporu našej mladej generácie v ich snahe prispieť k pozitívnym zmenám vo svojom meste, ich verejnoprospešnej angažovanosti a záujme nebyť ľahostajný voči okoliu, v ktorom žije. Víťazné projekty dostanú každoročne šancu na realizáciu, pod záštitou miestnej samosprávy a s podporou našich sponzorov. A tie sú najlepším dôkazom, že šanca na zmenu je tu vždy. Na Slovensku máme množstvo talentovaných mladých ľudí, ktorí nemajú možnosť svoj potenciál naplno využiť, a tak hľadajú priestor v zahraničí. Naším cieľom by však malo byť prostredníctvom zapojenia súkromnej a štátnej sféry vytvoriť atraktívne možnosti na ich profesijné uplatnenie a motivovať našu mladú generáciu, aby získané skúsenosti mohla v budúcnosti zúročiť na domácej pôde.  
 
Čo na súťažné projekty hovoria významní manažéri, zástupcovia firiem a dôležitých inštitúcií, ktorí študentov oceňujú výnimočnými cenami? Sú spokojní s úrovňou súťažných prác? 
Členovia poroty už pri zrode projektu veľmi pozitívne hodnotili jeho myšlienku a potenciál, ktorý študentom prináša. Úroveň projektov, ktoré zástupcovia stredných škôl z jednotlivých regiónov Slovenska prezentujú, je z roka na rok vyššia. Niektorí porotu prekvapili odbornou úrovňou spracovania, iní vynikli v prezentácii a argumentačných schopnostiach priamo pred porotou. Keď si uvedomíme, že ide o mladých ľudí, ktorí sa v podobnej pozícii ocitli po prvýkrát, odpovedajú na priame otázky odbornej poroty, napríklad zahraničných veľvyslancov a v cudzom jazyku, je  obdivuhodné, ako bravúrne a presvedčivo svoju úlohu zvládli. Pozitívne hodnotenia odbornej poroty ich iste motivujú a posúvajú na pomyselnej dráhe k vysnívanej kariére. Svojou pripravenosťou nás milo prekvapili študenti Slovanského gymnázia v Bratislave, Evanjelického lýcea v Bratislave, ale tiež z Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni.  
 
Viac sa dočítate v SLOVENKE!
 
Podobné články:
 
 
 
Pripravila: MAJA MIKOVÁ
Foto: archív K. B. 

- - Inzercia - -