Dnes je utorok, 11.august 2020, meniny má: Zuzana
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Učenie, ktoré žiakov baví: Projektová výučba pohltila druhákov zo Základnej školy na Sibírskej ulici

október 25, 2016 - 09:33
Projektové vyučovanie dáva žiakom možnosť samostatne pracovať zaujímavejšou formou pomocou vlastnoručne získaných údajov, tvorivej činnosti a prezentácie výsledku vytvárajúcej zaujímavý študijný zážitok. Centrom diania je tak žiak učiaci sám seba pod odborným dohľadom pedagóga. Boli sme sa o tom presvedčiť na Základnej škole na Sibírskej ulici.

Projekt „Moja prvá škola“ organizovaný neziskovou organizáciou EDULAB, do ktorého sa doposiaľ prihlásilo takmer  6000 učiteľov z 1 300 základných škôl rozbieha ďalší z formátov inovatívneho vzdelávania, a to  projektovú výučbu. „Projektová výučba patrí medzi najlepšie spôsoby, ako dosahovať ciele vyučovania. Kým tradičná výučba kladie dôraz na odovzdanie informácií zo strany učiteľa, pri projektovej výučbe si žiaci osvojujú poznatky vlastnostnou bádateľskou činnosťou, ktorú učiteľ iba usmerňuje, aby žiaci dosiahli projektové ciele. Teda sumár poznatkov na konci projektu získaných vlastnou aktívnou činnosťou žiaka,“ objasňuje dôvody realizácie projektovej výučby Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

sibirska0014.jpg

Foto: 
Ivan Medveď

sibirska0024.jpg

Foto: 
Ivan Medveď

Táto forma inovatívneho vzdelávania je v projekte „Moja prvá škola“ obsiahnutá v kolekcii  11 bádateľských projektov s názvom „Kozmix Science“.  Učitelia aj žiaci pri nich budú môcť využívať aj obsah vzdelávacieho portálu Kozmix.sk, na ktorom budú zároveň postupne uverejňované.

Projektovú výučbu si na vlastnej koži pilotne vyskúšali druháci zo Základnej školy na Sibírskej ulici v Bratislave v rámci témy „Svet rastlín očami objektívu“. Projekt vyvrcholil prezentáciou žiakov pred rodičmi, učiteľom, ale aj spolužiakmi pomocou stop-motion animácie. Okrem toho žiaci preukázali svojho tvorivého ducha aj prehliadkou vlastných recyklovateľných odevov. „Žiaci sa na prezentáciu výsledkov projektu veľmi tešili. Prezentácia nám okrem kreatívnych výstupov priblížila aj vzťah rodičov a školy, no v neposlednom rade najmä dobrú náladu a zážitky získané vďaka učeniu hrou a inšpiráciám z reálneho života, ktoré im prináša práve využívanie digitálnych technológii na našich základných školách,“ povedala Daniela Stančíková, učiteľka Základnej školy na Sibírskej ulici.

sibirska0023.jpg

Foto: 
Ivan Medveď

sibirska0030.jpg

Foto: 
Ivan Medveď

Projekt „Moja prvá škola“, využívajúci úplne nový vzdelávací portál Kozmix.sk sa zameriava na inovatívnu výučbu určenú pre 1. stupeň základných škôl za prispenia moderných informačno-komunikačných technológií. Odborným garantom projektu je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,   partnermi sú spoločnosti Agemsoft, Samsung, Slovak Telecom a Tatra banka.  

sibirska0039.jpg

Foto: 
Ivan Medveď

- - Inzercia - -