Dnes je pondelok, 28.november 2022, meniny má: Henrieta
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Nový školský rok prinesie zmeny vo vyučovaní

august 30, 2017 - 09:52
Nový školský rok prinesie aj niekoľko zmien vo výchovno-vzdelávacom procese. Pôjde napríklad o posilnenie vyučovania dejepisu na druhom stupni základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu.
Foto: 
Pixabay.com

Cieľom posilnenia vyučovania dejepisu je podľa ministerstva vytvorenie priestoru na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí. Rezort tak chce predchádzať šíreniu extrémistických nálad v spoločnosti. Ministerstvo si od opatrenia sľubuje, že učitelia dejepisu v 9. ročníku budú mať väčší priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky, aj s využitím doplnkových materiálov, exkurzií či diskusií s dôrazom na historicko-spoločenské súvislosti.

Rezort tiež posilňuje časovú dotáciu vyučovacieho jazyka u žiakov prvého a druhého ročníka základných škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci národnostných menšín. Zmeny prináša aj novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Od 1. septembra budú príspevok na dopravu poskytovať aj žiakom základných škôl a špeciálnych základných škôl, ktorí pochádzajú z obcí, kde nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom, v ktorom sa chce žiak vzdelávať. Ak v takomto prípade bude žiak cestovať do najbližšej školy s daným vyučovacím jazykom, bude mať nárok na príspevok na dopravu.

V gymnáziách bude zase možné od 1. septembra vytvárať skupiny žiakov v predmetoch cudzí jazyk, informatika, náboženstvo, telesná a športová výchova. Na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov, budú môcť spájať aj žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Skupina bude mať najviac 23 žiakov. Doteraz platný štátny vzdelávací program umožňoval v týchto predmetoch len delenie v rámci triedy. Vytváranie skupín žiakov z rôznych tried v tom istom ročníku umožní účinnejšie a kvalitnejšie vzdelávanie, ako aj efektívnejšiu tvorbu rozvrhu, tvrdí ministerstvo.

V školskom roku 2017/2018 sa tiež rozšíri ponuka odborov v stredných odborných školách o 10 nových študijných odborov, ako napríklad bioenergetika, sklársky dizajn, manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu či informačné a digitálne technológie. Skupina učebných odbor sa rozšíri aj v špeciálnych školách, a to o odbor gastronomické služby.

- - Inzercia - -