Dnes je utorok, 01.december 2020, meniny má: Edmund
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Začali sa voľby predsedov a poslancov krajov

november 04, 2017 - 07:42
Začali sa v poradí piate voľby poslancov a predsedov samosprávnych krajov od vzniku SR. Približne 4 435 000 voličov môže dnes až do 22:00 využiť svoje právo rozhodnúť o vedení samosprávnych krajov na najbližších päť rokov. V žiadnej z obcí nevyužili možnosť začať hlasovanie skôr.

Voliči - občania SR a cudzinci s trvalým pobytom v SR, ktorí najneskôr dnes dovŕšili 18 rokov môžu hlasovať iba v mieste trvalého bydliska. Každý volič totiž môže voliť iba poslancov, ktorí patria do jeho voličského obvodu. Z týchto dôvodov neexistuje v krajských voľbách voličský preukaz, s ktorým sa napríklad vo voľbách do Národnej rady SR dá hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Taktiež sa preto nedá hlasovať poštou zo zahraničia. Možnosť hlasovať má dnes aj približne 95-tisíc prvovoličov, pre ktorých sú krajské voľby vôbec prvou príležitosťou využiť svoje volebné právo. Volí sa spolu v 5 968 volebných miestnostiach (okrskoch).

Na osem krajských predsedníckych stoličiek kandidovalo spolu 92 záujemcov a podľa údajov ministerstva vnútra po písomnom vzdaní sa, späťvzatí alebo odvolaní kandidatúry je ich o 14 menej, teda 78. Zaregistrovaných bolo spolu 2 902 kandidátov na poslancov a po písomnom vzdaní sa, späťvzatí alebo odvolaní kandidatúry je ich o 38 menej, teda 2 864. Vyplýva to z oznámení volebných komisií samosprávnych krajov, ktoré doručili ministerstvu vnútra. Vzdať sa, späťvziať alebo odvolať kandidatúru sa podľa zákona dalo písomne do termínu 48 hodín pred začiatkom hlasovania, teda štvrtka 2. novembra do 7:00. Keďže hlasovacie lístky boli vytlačené oveľa skôr, je oznam o tom, kto už nekandiduje, v každej volebnej miestnosti. Ministerstvo vnútra odporučilo, aby bol za každou zástenou a každá okrsková komisia by mala počas hlasovania kontrolovať, či niekto tento zoznam nestrhol alebo nepoškodil.

Až do skončenia hlasovania platí moratórium, ktoré znamená zákaz zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Moratórium sa vzťahuje aj na prieskumy. V prípade narušenia poriadku v okolí volebných miestností či podozrenia z volebnej korupcie treba volať na bezplatnú policajnú linku 158. Poriadok vo volebnej miestnosti zabezpečuje okrsková volebná komisia a v prípade závažnejších problémov sa predseda okrskovej volebnej komisie môže obrátiť na políciu. Taktiež platí, že možné porušenie moratória v elektronických médiách rieši Rada pre vysielanie a retransmisiu. Ak by voliči napríklad na sociálnej sieti objavil platenú reklamu (banner) niektorého z kandidátov, alebo by mu prišla sms správa či e-mail vyzývajúci na voľbu niektorého z kandidátov treba poslať podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to na e-mailovú adresu: statnakomisia@minv.sk.

Porušenie jednotlivých pravidiel vedenia kampane i vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Je napríklad zakázané, aby si voliči po hlasovaní nechali nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky. Hrozí za to pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej zapečatenej nádoby.

Na otázky voličov odpovedajú počas celého hlasovania, od 7:00 až do 22:00 na volebnej infolinke. Informačnú telefonickú linku prevádzkuje ministerstvo vnútra na bratislavských telefónnych číslach 02/48 592 312 a 02/48 592 313. Volajúcim odpovedia na otázky týkajúce sa volieb, voličov, ich práv, povinností a podobne. Infolinka je určená výlučne voličom a zamestnanci ministerstva vnútra na nej neposkytujú informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam.

Priebežné výsledky spracovania hlasovania bude po zatvorení volebných miestností po 22:00 tradične zverejňovať Štatistický úrad SR na webe http://www.volbysr.sk. Prvé údaje zo zápisníc okrskových volebných komisií by mohli byť známe okolo 22:30. To, ako rýchlo budú zverejnené výsledky hlasovania, možno predpokladať najmä podľa rýchlosti sčítania hlasov v krajských voľbách v roku 2013. V nich bola potvrdená posledná okrsková zápisnica o 02:51, posledná zápisnica z volebného obvodu o 04:14 a posledná krajská zápisnica bola potvrdená o 05:15. Išlo o zápisnice z Košického kraja. Oficiálne výsledky vyhlási Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu.

Novinkou je, že krajské voľby už nemajú dve kolá a voliči si vyberú nielen budúcich poslancov krajského zastupiteľstva, ale aj predsedu kraja. Predsedom samosprávneho kraja sa stane ten z kandidátov, ktorý získa najviac platných hlasov. Parlament zároveň odobril, aby sa regionálne voľby konali v rovnakom termíne ako komunálne. Novela ústavy tak predĺžila funkčné obdobie predsedov aj poslancov krajov zvolených v týchto voľbách zo štyroch rokov na päť rokov. Tým sa vytvorila možnosť, aby sa voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávy krajov v roku 2022 mohli konať v jeden deň.

Krajské voľby by mali štát stáť takmer 10,2 milióna eur, pričom väčšinu - vyše 8,7 milióna eur použije rezort vnútra najmä na vyplatenie náhrad mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Peniaze sa použili i na tlač hlasovacích lístkov a volebných tlačív, na zaistenie činnosti volebných komisií, vybavenie, nevyhnutné úpravy a prevádzku volebných miestností, ale aj ochranu verejného poriadku počas volieb.

- - Inzercia - -