Dnes je nedeľa, 17.január 2021, meniny má: Nataša
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská: Zmena nemocníc zníži počet úmrtí

september 19, 2019 - 10:04
Projekt ministerky zdravotníctva ANDREI KALAVSKEJ stratifikácia nemocníc sa dostal na prvé stránky novín a do televíznych správ. Šéfku dôležitého rezortu, kde sa rozhoduje o našom zdraví, sme preto požiadali o rozhovor, aby objasnila, o čom je tento významný projekt a ako sa dotkne bežného človeka.
Foto: 

Pojem stratifikácia znie veľmi technicky, až vedecky. Pani ministerka, môžete vysvetliť, o čo vlastne ide v Stratifikácii nemocníc? Čo bude po jej zavedení, ako tento projekt pomôže pacientom?

Benefitom reformy – stratifikácie alebo ako ju my voláme – Zdravá zmena, je nová typológia nemocníc. Dnes pacient nevie, na aké pracovisko sa obrátiť, pretože nevie, ktorá nemocnica poskytuje práve pre neho potrebnú zdravotnú starostlivosť. Vykonávacím predpisom jasne určíme pre každý typ nemocnice aké špecializácie, odbory musí poskytovať. To pomôže pacientovi zorientovať sa v spleti nemocníc. Reforma prinesie kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť pre pacienta. Nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií či zlepšenie dostupnosti nemocníc. Ide o jednu z najväčších zmien v prospech pacienta za posledných pätnásť rokov. Táto zmena prinesie kvalitnú, dostupnú a adresnú zdravotnú starostlivosť. Projekt nastavuje aj pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc. Dnes je minimálna sieť nastavená len na trinásť všeobecných nemocníc, ktoré majú zákonom stanovenú garanciu, že zdravotné poisťovne s nimi uzatvoria zmluvu. Stratifikácia ich počet zvyšuje na štyridsaťšesť, a to v optimálnom rozložení po celom Slovensku. Napríklad dostupnosť urgentných príjmov do pol hodiny od bydliska pacientov sa vďaka tomu zvýši z 87 na 91 percent územia Slovenska.

 

Nemôže sa stať, že kvôli stratifikácii budú mať ľudia ďalej k zdravotnej starostlivosti? Nestane sa, že k liečbe sa nedostanú vo svojom okresnom, prípadne krajskom meste?

Naopak. Ľudia budú mať dostupnú komplexnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Na jednom mieste dostanú všetko, čo si ich zdravotný stav bude vyžadovať a v adekvátnej kvalite. To dnes zaručené nie je.

 

Podľa medializovaných informácií rátate v projekte aj s vytvorením nových typov nemocníc. O čo ide? Na čo budú slúžiť?

Zdravá zmena ráta aj so vznikom nového typu nemocnice – nemocnice následnej starostlivosti, pretože pacient má nárok na odbornú a kvalitnú následnú starostlivosť tak dlho, ako ju potrebuje. Uvoľnené lôžkové kapacity sa transformujú na nový typ lôžok následnej starostlivosti. Postupne by malo vďaka Zdravej zmene vzniknúť minimálne tritisíc dlhodobých lôžok. Vznikať budú vo všetkých regiónoch a cieľom je, aby sa pacient po operácií doliečoval čo najbližšie k bydlisku.

 

Ako sa stratifikácia dotkne zdravotníckych pracovníkov a nemocníc?

Zdravú zmenu pocítia pacienti aj samotní zdravotnícki pracovníci. Stratifikácia vytvorí priestor pre vznik špičkových pracovísk, vyššiu špecializáciu nemocníc a tímov v nich. V súčasnosti sa deje živelná stratifikácia. My chceme dať jasné pravidlá lekárom a sestrám na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti. Jedno z dôležitých kritérií, ktoré chceme sledovať, je minimálny počet výkonov urobených za rok v tej-ktorej nemocnici. Toto kritérium sa bežne používa v zahraničí a veľmi dobre meria kvalitu zdravotnej starostlivosti v konkrétnej nemocnici. Pacienta potom nasmerujeme práve do toho zariadenia, ktoré dosahuje potrebnú kvalitu.

 

Prečo trváte na tom, že stratifikácia by sa nemala prijímať ako ústavný zákon?

Som sklamaná, že z odbornej témy sa stáva politická. Neprospieva to nikomu a vôbec nie pacientom. Urobili sme viaceré aj právne analýzy a vzišlo z toho, že tento druh legislatívnej zmeny prijať formou ústavného zákona by nebolo správne. Boli dokonca názory, že by išlo o porušenie ústavy. Kriviť ústavu nechcem, preto som sa rozhodla a urobím všetko preto, aby som do legislatívneho procesu posunula klasický legislatívny návrh. Ak sa prijme stratifikácia ako reforma v parlamente, každý  poslanec, čo tam sedí, každý minister, čo ten zákon posunie ďalej, súhlasia, že naše zdravotníctvo bude riadené, nie živelné. Odsúhlasia, že nebudeme na chvoste v kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti a ľudia na Slovensku nebudú zbytočne neumierať. Práve stratifikácia pomôže znížiť počet odvrátiteľných úmrtí a prispieť k tomu, že bude viac zachránených životov poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach na to určených. 

 

Ako ste načasovali jednotlivé kroky v stratifikácii nemocníc? Kedy zavediete zmenu do praxe?

Stratifikácia má niekoľko prechodných období, sú nevyhnutné na úspešné zavedenie všetkých opatrení do praxe.  Minimálne počty výkonov za rok bude nabiehať v dvojročnej fáze do roku 2022. Nová typológia nemocníc a nová sieť urgentných príjmov od roku 2024. A výsledný stav verejnej minimálnej siete očakávame v roku 2030.

- - Inzercia - -