Dnes je piatok, 30.október 2020, meniny má: Šimon, Simona
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Ženy narodené v rokoch 1958 až 1960 sa pre odlišný výpočet cítia ukrivdené. A právom! Argumentačná bitka pre dôchodky

september 23, 2019 - 10:04
Tisícky žien sú nespokojné. Zákonná úprava, podľa ktorej sa pri odchode do dôchodku matkám odrátajú mesiace podľa toho, koľko detí vychovali, sa na ne v plnej miere nevzťahuje. Ide o ženy narodené v rokoch 1958, 1959 a 1960. Právom cítia nespravodlivosť hodlajú sa obrátiť na prezidentku Zuzanu Čaputovú.

S účinnosťou od 1. júla tohto roku začal platiť ústavný zákon č. 99/2019 Z. z.  ktorý v článku 39 ods. 3 písm. a), b), c) uvádza, že za každé vychované dieťa sa žene pri odchode do dôchodku odpočíta šesť mesiacov. Ak vychovala dve deti, do dôchodku pôjde o dvanásť mesiacov skôr, ak tri a viac detí, o osemnásť mesiacov. „Rozklikli sme si tabuľku Sociálnej poisťovne, kde sa vypočíta dôchodkový vek a odchod do dôchodku a zistili sme, že na ženy, ktoré sa narodili v rokoch 1958, 1959 a 1960, sa toto pravidlo v praxi nevzťahuje,“ hovorí JUDr. Viera Kubicová, advokátka z Bratislavy, ktorá sa stala akousi neformálnou hovorkyňou týchto žien. Dotknuté ženy vyvinuli iniciatívu a poukázali na to. „Mnohí poslanci to uznali a povedali, že je to diera v systéme, že sa na tie ročníky zabudlo,“ argumentuje. Po tomto upozornení a petícii iniciatívy dotknutých žien doručenej na Ministerstvo práce a sociálnych vecí predložil poslanec NR SR Ľubomír Vážny zo strany Smer pozmeňujúci návrh – novú tabuľku. Podľa tejto tabuľky by sa ženám narodeným v rokoch 1958, 1959 a 1960 za vychované deti odrátali „nejaké“ mesiace. Napríklad ročníku 1958 za jedno dieťa jeden mesiac. Žena narodená v roku 1958, ak vychovala jedno dieťa, by teda išla do dôchodku len o mesiac, nie o 6 mesiacov skôr. Ak vychovala dve deti, išla by do dôchodku skôr o 7 mesiacov, nie o 12, tak ako ženy iných ročníkov. „Takýmto   nepochopiteľným kľúčom odpočítavali ľubovoľný počet mesiacov. Žiadali sme, aby vysvetlili, aký  kľúč vlastne použili pri zhotovovaní tejto vynovenej tabuľky. Veď od 1. júla 2019 jasne platí ústavný zákon a ústavný princíp – ženám sa pri odchode do dôchodku odráta za každé dieťa šesť mesiacov. Nevedeli nám to však vysvetliť. Respektíve dostali sme odpoveď, že veď sa týmto ženám vyšlo v ústrety a hovorili niečo o tom, že z hľadiska ekonomiky to musí takto byť,“ vysvetľuje advokátka.

Len „kozmetické zmeny“

Problém sa týka vyše stotisíc žien. V snahe napraviť krivdu sa ženy obrátili na ďalších poslancov NR SR. „Pán poslanec Jozef Mihál (Spolu) uznal a dal nám za pravdu, že je to protiústavné. Poslanci v podstate predložili tabuľku, ktorá nerešpektuje ústavný princíp šesť mesiacov za každé dieťa. My však trváme na dodržiavaní ústavy, chceme, aby bol dodržaný ústavný princíp aj pre ženy narodené v rokoch 1958, 1959 a 1960. Veď ony rovnako prispievajú do dôchodkového systému, platia odvody,“ zdôvodňuje JUDr. Kubicová. Nespokojných žien sa zastala aj poslankyňa Petra Krištúfková zo Sme rodina a do parlamentu predložila ďalší pozmeňovací návrh s novou tabuľkou, ktorá rešpektuje ústavný princíp a aj ročníkom 1958, 1959 a 1960 priznáva právo odisť do dôchodku o pol roka skôr za každé vychované dieťa. Návrh však nebol v parlamente prijatý. „Nespravodlivosť, ktorá vznikla týmto ženám, je neakceptovateľná a urobíme ďalšie kroky pre to, aby sme túto krivdu odstránili. Tieto ženy svedomito odpracovali roky svojho života a vychovali deti, ktoré tiež prispievajú do sociálneho systému,“ vyjadrila sa Krištúfková. Nakoniec sa urobili v tabuľke menšie úpravy. Napríklad – žene, ktorá sa narodila v roku 1958 a má jedno dieťa, sa pri odchode do dôchodku odráta jeden mesiac, pri dvoch deťoch sedem mesiacov, ale žene, tiež ročník 58, ktorá vychovala tri deti, sa už odráta 18 mesiacov... „Takto prijatý zákon nezohľadňuje základný princíp, že každej žene, čo vychovala jedno dieťa, sa odráta šesť mesiacov. Sme rozhodnuté požiadať pani prezidentku, aby vrátila zákon do parlamentu. Tiež podáme ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR, pretože naozaj nemôžeme tolerovať takúto protiústavnú politiku a skrivodlivosť,“ bráni neoblomne dotknuté ženy JUDr. Viera Kubicová.

Ministerstvo: Je to zložitá situácia

V obšírnom stanovisku, ktoré sme dostali z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa okrem iného uvádza, že k tejto zložitej situácii došlo kvôli dôchodkovej reforme, ktorú v roku 2004 zaviedol bývalý minister Ľudovít Kaník. Ten zaviedol zrovnoprávnenie mužov a žien pri určovaní dôchodkového veku a jeho aplikácia do praxe si vyžiadala postupné zvyšovanie dôchodkového veku u žien. „Do takto zvyšovaného dôchodkového veku bol nedávno Národnou radou SR ústavne zavedený dôchodkový strop s účinnosťou od 1. júla 2019. Je poľutovaniahodné, že dôchodkový strop z dôvodu výchovy dieťaťa bol od začiatku zo strany laickej aj časti odbornej verejnosti nesprávne interpretovaný. Niekoľkokrát vo verejnosti a v médiách nesprávne odznelo, že znižovanie dôchodkového veku za výchovu detí sa bude započítavať voči aktuálnemu dôchodkovému veku, čo nie je pravda. Pravda je, že za výchovu detí sa v zmysle ústavy znižuje iba hranica maximálneho dôchodkového veku. Práve nesprávna interpretácia zvádzala k výkladu, že niektoré ročníky, napríklad 1958 a 1959 s dvomi deťmi, sú oproti mladším a starším ročníkom znevýhodnené,“ dôvodí Michal Stuška, riaditeľ tlačového a komunikačného odboru ministerstva práce. Dodáva, že sa nedá konštatovať, že by sa na dotknuté ženy zabudlo alebo by boli diskriminované. „Ich vek odchodu do dôchodku je stále nižší ako dôchodkový vek určený stropom,“ uvádza Stuška.

- - Inzercia - -