Dnes je štvrtok, 01.október 2020, meniny má: Arnold
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Bratislavčania si priplatia za vodu

november 28, 2019 - 16:22
Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) plánuje zvýšenie cien vodného a stočného v Bratislave a okolí. Priemerný navrhovaný rast cien by pre modelovú trojčlennú rodinu znamenal mesačné zvýšenie nákladov o menej ako 2,5 eura s DPH mesačne, teda približne 80 centov na jedného člena rodiny. O cenovom návrhu BVS rozhodne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Informoval o tom hovorca BVS Peter Podstupka.

Návrh na zvýšenie cien zdôvodňuje BVS nehospodárnym nakladaním s verejnými peniazmi predchádzajúcimi vedeniami spoločnosti a taktiež naakumulovaným investičným dlhom minulého vedenia, ktorý chcú vyriešiť. „V investíciách do vodovodov a kanalizácií v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti už dnes chýbajú zdroje vo výške viac ako 270 miliónov eur. To sa pravidelne prejavuje vo zvýšenej miere porúch a obmedzení dodávok pitnej vody. Ak by sa tento problém ďalej neriešil, situácia by sa stupňovala.

„Nové vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa prioritne sústreďuje na úpravu existujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov po predchádzajúcom vedení. Ak chceme veci zmeniť, koncepčne znížiť počet porúch a garantovať dodávku a spracovanie zdravej a nezávadnej vody v tomto regióne v budúcnosti, je nutné zreálniť aj ceny,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Bratislavská vodárenská spoločnosť dnes prevádzkuje viac ako 5 150 km vodovodných a kanalizačných potrubí, ako aj zariadenia na spracovanie pitnej vody, prečerpávacie stanice alebo čistiarne odpadových vôd. Aktuálne končí životnosť alebo už je za hranicou životnosti 250 kilometrov vodovodných potrubí a približne 400 kilometrov kanalizačných sietí. V najbližších desiatich rokoch končí životnosť ďalším takmer 400 kilometrom kanalizačných potrubí a približne 200 kilometrom vodovodov.

- - Inzercia - -