Dnes je streda, 07.december 2022, meniny má: Ambróz
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

PRÁVNA PORADŇA - Oblasť rodinného práva

február 05, 2020 - 13:24
Oblasť rodinného práva, najmä v súvislosti so starostlivosťou o maloleté deti je dôležitou a veľmi citlivou súčasťou života mnohých našich čitateľov. V živote často dochádza k situáciám, keď je z rôznych dôvodov potrebné alebo vhodné upraviť vzťahy medzi rodičmi súvisiace s ich rodičovskými právami a povinnosťami k deťom.
Foto: 
shutterstock.com

V právnej poradni sa budeme v nasledujúcich číslach nášho týždenníka zaoberať problematikou úpravy rodičovských práv a povinností k deťom. V spolupráci s advokátkou JUDr. Gabrielou Semančíkovou pre vás pripravíme články na témy: dohody o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, rozhodovanie súdov vo veciach starostlivosti o deti, výživné pre maloleté a plnoleté dieťa, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, úprava styku s druhým rodičom a neodkladné opatrenia a poradíme, ako riešiť tieto životné situácie.

V budúcom čísle sa budeme venovať tzv. rodičovským dohodáma tomu, kedy je vhodné ich uzatvoriť a ako ich spísať, čo nimi možno upraviť a prečo ich musí schváliť súd.

Napíšte nám vaše otázky a tie, ktoré vyberieme, uverejníme spolu s odpoveďami v ďalších číslach Slovenky. Otázky posielajte na adresu: Redakcia Slovenka, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava

Otázka čitateľa:

Poprosil by som o radu ohľadne výživného na dieťa pri rozvode. Chceme sa s manželkou rozviesť a dohodli sme sa na výživnompre deti. Chceme, aby rozvodové konanie prebehlo čo najrýchlejšie, preto by sme chceli spísať dohodu o výživnomvopred.Musíme ju aj podpísať u notára?
Martin, Nitra

Ak chcete konanie na súde urýchliť tým, že uzatvoríte tzv. rodičovskú dohodu, nebude stačiť, ak bude obsahovať len vašu dohodu o výživnom. Je potrebné, aby zahŕňala úpravu všetkých rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, t. j. musí z nej vyplývať, ako ste sa dohodli ohľadne zverenia detí do osobnej starostlivosti,určenia, kto bude deti zastupovať a spravovať ichmajetok, úprava styku druhého rodiča s deťmi a výživného. Rodičovskú dohodu nemusíte podpisovať u notára.

Aktuálne:

Zmenou zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri s účinnou od 1. novembra 2018 bola stanovená určitému okruhu právnických osôb nová povinnosť zápisu do obchodného registra, t. j. zápisu identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod. Lehota na splnenie tejto povinnosti je najneskôr do 31. 12. 2019, pričom za nesplnenie tejto povinnosti v zákonomstanovenej lehote hrozí sankcia, ktorou je uloženie pokuty konateľovi, resp. osobe oprávnenej konať za spoločnosť, až do výšky 3 310 eur.Takýto zápis nie je obchodnýmregistrom spoplatňovaný.Konečnýmužívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť.

Naša kancelária poskytuje právnu službu zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra za 55 eur. 

Bližšie informácie k tejto zákonnej povinnosti nájdete na webovej stránke našej advokátskej kancelárie www.aks.sk.

- - Inzercia - -