Dnes je streda, 25.november 2020, meniny má: Katarína
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Na služby pre ženy zažívajúce násilie sa počas pandémie obrátilo viac ako 1 200 žien

jún 19, 2020 - 10:00
Na služby pre ženy zažívajúce násilie sa v priebehu 11 týždňov počas obdobia koronavírusu obrátilo až 1 251 žien a 173 žien potrebovalo krízové ubytovanie, čo je v priemere 16 žien na týždeň, vyplýva to z týždenných zisťovaní, ktoré realizovalo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) v období od 30. marca do 14. júna 2020.

KMC realizovalo zistenia u poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie aby zistilo, koľko klientok vyhľadalo ich služby a koľko z nich potrebovalo krízové ubytovanie. Počet organizácií zapojených do zisťovania sa v jednotlivých týždňoch líšil, pohyboval sa od 15 po 22 poskytovateľov služieb z celého Slovenska. Agentúru SITA o výsledkoch zisťovania informovala manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Viera Böttcher.

Na služby sa v sledovanom období obrátilo celkovo 1 251 žien, pričom 362 z nich boli nové klientky, teda žena, ktoré predtým nevyužívali ich služby. „Po počiatočnom utlmení využívania služieb ženami zažívajúcimi násilie na začiatku karantény nastal po Veľkej noci nárast, ktorý s výnimkou jedného týždňa pokračoval až do júna,“ vysvetlila Böttcher. Kým v prvom aprílovom týždni jednu organizáciu kontaktovali v priemere tri ženy, na začiatku júna to bolo deväť žien.

Zo zistení ďalej vyplýva, že na začiatku karantény ženy len ťažko hľadali bezpečný spôsob ako vyhľadať pomoc. Už v polovici apríla aj vďaka medializácii problému došlo k postupnému nárastu počtu klientok, ktoré sa na tieto služby obrátili. Avšak so zmierňovaním karanténnych opatrení a čoraz väčších možností vyhľadať pomoc, počet klientok ďalej stúpal.

Alarmujúce štatistiky

Počas karanténneho obdobia nárastol aj počet partnerského násilia páchaného na ženách. „Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, ktorá funguje v rámci IVPR, hlási až dvojnásobný počet žien, ktoré na linku zavolali prvýkrát. Kým v apríli a máji 2019 národná linka evidovala 49 nových klientov, tento rok to bolo 96 za rovnaké časové obdobie,“ povedala Böttcher.

Zvýšila sa aj intenzita násilia, ktoré ženy zažívali. „V porovnaní s minulým rokom bol viac ako dvojnásobný počet telefonátov, v ktorých ženy opisovali fyzické násilie. Častejšie sa objavovalo aj nebezpečné vyhrážanie a vysoko vzrástli aj počty telefonátov od žien, ktoré zažívajú ohrozenie a násilie po rozchode s partnerom,“ uviedla Mária Víteková, vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie.

Počas uvedených 11 týždňov 173 žien potrebovalo krízové ubytovanie, čo je v priemere 16 žien na týždeň. Poskytovatelia služieb však uviedli, že počas karanténneho obdobia ubytovali len 24 žien a ich 33 detí. Ako uviedla analytička KMC Zuzana Očenášová: „Zo spôsobu zisťovania nie je možné zistiť, koľko z hlásených žien sa informovalo o ubytovaní opakovane, vo viacerých zariadeniach alebo v priebehu niekoľkých týždňov. Ak by sme však aj pracovali s konzervatívnym odhadom pohybujúcim sa okolo počtu 100, ubytovať sa v krízovej situácii podarilo len štvrtine z nich, čo je veľmi nízky počet. Problémy s ubytovaním nastali kvôli karanténnym a hygienickým opatreniam, pre ktoré zariadenia nemohli ženy ubytovať bez 14 dňovej karantény a negatívneho testu na Covid-19. Tie zariadenia, ktoré nemali k dispozícii izby, v ktorých sa mohla realizovať karanténa, preto mohli prijímať nové klientky len veľmi obmedzene a viaceré tak nerobili vôbec.“

Preplnené kapacity

Zo zistení tiež vyplýva, že prvých piatich týždňoch 61 percent ubytovacích zariadení zapojených do zisťovania KMC nemalo kapacity prijať nové klientky a ich deti. Počas ďalších piatich týždňoch pomer tých zariadení, ktorý by bezpečné ubytovanie ženám poskytnúť vedeli, stúpol na 54 percent. Skokový nárast v počte poskytovateľov ubytovania, ktorí hlásili voľné kapacity, nastal v druhom júnovom týždni, keď len 21 percent zariadení by nevedelo prijať nové klientky a ich deti.

Prioritnou náplňou činnosti IVPR je výskumná činnosť. Ide o aplikovaný sociálny výskum v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, politík trhu práce a zamestnanosti, rovnosti príležitostí, zamestnaneckých vzťahov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výsledky výskumov a analýz sú následne využívané zriaďovateľom pri tvorbe zákonov, koncepcií, stratégií a programov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

- - Inzercia - -