Dnes je utorok, 04.august 2020, meniny má: Dominika, Dominik
Čas čítania
6 minutes
Zatiaľ prečítané

Poslanci NR SR predložili zákon za sprísnenie interrupcií

júl 08, 2020 - 14:58
Zatiaľ čo naša spoločnosť sa v posledných rokoch výrazne modernizuje, ženy zastávajú významné posty, získali rovnocenné postavenie, zodpovedne rozhodujú o svojom živote, poslanci slovenského parlamentu prichádzajú s návrhom zákona, ktorý má výrazne zasiahnuť do ich práv. Viaceré organizácie a ženy vyjadrujú nesúhlas so zmenou reprodukčných a ľudských práv.

Nebudeme ticho – solidarita so ženami, Ľudské práva – reprodukčné práva, Nežijeme v stredoveku, Politické násilie tu nechceme, Stačilo, Ako sa opovažujete, Nie sme nástroje vašej politickej hry, Bezpečné interrupcie, Na reštrikcie dopláca zdravie ženy. Pod takýmito heslami sa nieslo v Bratislave  7. júla protestné zhromaždenie, ktoré upozornilo na pripravované obmedzenie interrupcií.

Ide zásah proti autonómii žien

Tri organizácie – Možnosť voľby, Aspekt a iniciatíva Povstanie pokračuje zvolali do hlavného mesta protestnú akciu. Na Námestí SNP sa zišla asi stovka žien a aj zopár mužov. Na aktuálnej júlovej schôdzi parlamentu je totiž návrh poslancov OĽaNO na zmenu súčasne platnej legislatívy. Táto strana predložila celý balík zmien a prezentuje ho tak, že chcú pomôcť ženám, ktoré stoja pred rozhodnutím podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva zo sociálnych či ekonomických dôvodov. Navrhujú zvýšiť príspevok, ak sa matke narodí dieťaťa so zdravotným postihnutím. Príspevok by dostávala aj žena za utajovaný pôrod. Poslanci chcú tiež do zákona dostať zákaz reklamy na výkon umelého ukončenia tehotenstva. A pre ženu navrhujú povinnosť absolvovať dve lekárske konzíliá, ak žiada o interrupciu zo zdravotných dôvodov. Doteraz stačilo jedno. Mnohým ženám sa takéto zmeny nepáčia, otvorene vravia, že sú len zásterkou na prekrytie sprísnenia a nedostupnosti interrupcií. Na proteste to zdôraznila Adriana Mesochoritisová z Občianskeho združenia Možnosť voľby. „Hovoria, že to, čo prinášajú z parlamentu, je ochrana a podpora. S ochranou a podporou žien to nemá nič spoločné. Tieto návrhy zásadným spôsobom zasiahnu do reprodukčných práv žien. Návrh OĽaNO sa tvári, že chce byť pomocou pre ženy. Ich podstatou je však oklieštenie práv žien a obmedzenie prístupu k bezpečnej interrupcii.“

Zuzana Maďarová z organizácie Aspekt upozornila: „Zo strany ľudí, čo chcú obmedziť interrupcie, ide o zásah proti autonómii žien. Myslia si, že telá žien patria cirkvi a štátu. Teraz prežívame zápas o charakter demokracie, žijeme totiž v období, v ktorom sa kľúčovým slovom stala kontrola. Preto je náš zápas za sexuálne a reprodukčné práva bojom za spravodlivú spoločnosť pre všetkých.“

Petra, ktorá na protest prišla z Trnavy, poznamenáva, že návrh, ktorý je v súčasnosti predložený v NR SR, je nebezpečný v tom, že sa skrýva za pomoc ženám. Pre poslancov, ktorí predložili takúto zmenu, má odkaz: „Prosila by som ich, aby sa zamysleli nad tým, ako inak pomôcť ženám bez toho, aby boli nejakým spôsobom obmedzované ich reprodukčné a ľudské práva. Viem, že problematika potratov je všade na svete náročnou témou. Zákony však treba meniť tak, aby pomáhali ženám, nie aby im zabránili prístup k interrupciám.“ O otázku interrupcií sa nezaujímajú len ženy, na proteste bolo aj zopár mužov. „Myslím si, že zákon, ktorý je v súčasnosti platný, je dostatočný. Každá žena by si mala rozhodnúť sama, či pôjde na potrat alebo nie. Malo by to byť na rozhodnutí ženy, prípadne jej manžela, otca dieťaťa. Nemali by o tom rozhodovať politici, politické strany,“ vraví Tomáš z Hlbokého.

Antikoncepcia nemá byť luxusom

„Nebudeme ticho, lebo ide o násilie zo strany štátu a ďalších inštitúcií. Je to násilie, ktorého súčasťou je odopieranie sexuálnych a reprodukčných práv,“ hovorí Elis z Iniciatívy Povstanie pokračuje. Podľa nej rodičovstvo nemá so sebou prinášať riziko chudoby. Upozorňuje, že od roku 2011 nie je antikoncepcia hradená zo zdravotného poistenia. „Preto nebudeme ticho o tom, že treba zlepšovať životné podmienky žien, o tom, že antikoncepcia nemá byť luxusom. Nebudeme ticho o potrebe kvalitnej sexuálnej výchovy. Ľuďom treba poskytovať nezaujaté informácie o plánovanom rodičovstve,“ vraví Elis. „Rodičovstvo má byť dobrovoľným rozhodnutím tých ľudí, ktorých sa týka. Deti musia byť vnímané ako samostatné osobnosti s vlastnými názormi a potrebami. Ľudia by nemali prispôsobovať svoje životy štátu,“ dodáva.

Je to oklieštenie reprodukčných práv žien

Celkom jasne sa k predloženým návrhom vyjadruje Adriana Mesochoritisová, politologička, zástupkyňa o. z. Možnosť voľby. Ako členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť sa otázke reprodukčných práv venuje už dvadsať rokov.

Je potrebné, aby sa u nás sprísňoval zákon o interrupciách?

Nie. Každé sprísňovanie znamená zásah do ľudských práv žien, zásah do životov žien, zvyšovanie nerovností, zvyšovanie chudoby žien. Okrem toho u nás dlhodobo klesá počet interrupcií, patríme ku krajinám s najvýraznejším poklesom. Skúsenosti z krajín s reštrikčnými zákonmi ukazujú, že obmedzenie interrupcií nikdy neviedlo k zníženiu ich počtov, naopak – dochádza k zvyšovaniu chorobnosti a úmrtnosti žien. Ak chceme pokračovať v pozitívnom klesajúcom trende, potrebujeme iné opatrenia. Napríklad hradiť antikoncepciu z verejného poistenia, aby bola pre všetky ženy bezplatná. Musíme zabezpečiť ľuďom, a najmä mladým, prístup k nezaujatým informáciám o plánovanom rodičovstve a k objektívnej sexuálnej výchove. Dôležité je systémovo odstraňovať diskrimináciu žien a snažiť sa, aby zodpovednosť za domácnosť a starostlivosť o rodinu nebola výlučne na ich pleciach. Veľké rezervy sú v oblasti zlepšovania zdravotných a sociálnych služieb a problematiky násilia páchaného na ženách. Riešiť musíme problém chudoby, ktorej čelia najmä ženy samoživiteľky a mnohopočetné rodiny. Najviac interrupcií podstupujú ženy vo veku 30 až 34 rokov a ženy, ktoré už majú dve deti.

Čo hovoríte na súčasný poslanecký návrh? Je tam viacero opatrení, ktoré by mali riešiť sociálnu a ekonomickú pomoc ženám, ktoré uvažujú o interrupcii...

Pod rúškom „ochranných opatrení pre ženy“ obmedzuje reprodukčné práva žien. Keby naozaj chceli pomôcť ženám, tak by pripravili systematické a rozsiahle zmeny v rodinných a sociálnych politikách a politikách rodovej rovnosti. Tie úpravy im slúžia len na to, aby zakryli, že hlavnou podstatou návrhu sú reštrikcie voči ženám a zavedenie kontroly.  Za reštrikčné napríklad považujem predlžovanie čakacej lehoty zo súčasných 48 hodín na 96. Ide o zbytočný štátom vyvíjaný nátlak na ženy, aby prehodnotili rozhodnutia. Rozhodnutie, ktoré väčšina už dávno urobila. Ak sa ženy potrebujú poradiť, na to nepotrebujú príkaz zo strany štátu. Povinné čakacie doby iba odďaľujú prístup žien k legálnym interrupčným službám a podieľajú sa na tom, že ženy podstupujú zákrok v neskoršom štádiu tehotenstva. Okrem toho môžu spôsobiť také zdržanie, ktoré v niektorých prípadoch ohrozí možnosť žien podstúpiť interrupciu, pretože to nestihnú. Výsledkom môže byť, že niektoré ženy podstúpia nelegálne a potenciálne nebezpečné interrupcie.

Ako hodnotíte, že poslanci navrhujú zaviesť povinnosť pre ženu absolvovať dve lekárske konzíliá, ak žiada o interrupciu zo zdravotných dôvodov? A čo hovoríte na zákaz reklamy?

Dve lekárske konzíliá na jednej strane predlžujú čas, kedy môže žena podstúpiť interrupciu. Na druhej strane to môže ohroziť život ženy. Čo keď jedna lekárska správa povie, že ste v ohrození života a druhá, že nie? Toto zažívajú ženy v Poľsku. Nie je za tým nič iné, len snaha „donucovať“ ženy vynosiť dieťa za každých okolností. Zákaz reklamy v praxi môže znamenať aj zákaz šírenia informácií o poskytovaní interrupcie. Napríklad na webových stránkach zdravotníckych zariadení. Tiež chcem upozorniť, že keby poslanci chceli skutočne pomôcť, nevyžadovali by od žien veľmi intímne informácie, ktorými musia zdôvodniť, prečo idú na interrupcie. Ak to zhrniem, to čo predložili, nemôžem nazvať inak ako zásadné oklieštenie reprodukčných práv žien. Ak chcú poslanci naozaj pomôcť ženám, nech stiahnu tento návrh a predložia komplexné novely, ktoré ľuďom naozaj pomôžu. Bez toho, aby do nich prepašovali návrhy, ktoré ženám ubližujú a robia z nich nekompetentné bytosti.

Sociológ Michal Vašečka

Interrupcie sú to posledné, čo treba riešiť

Diskusia o interrupciách je silne ideologická, a nielen na Slovensku. Mnohí, čo patria k táborom „pro-life“ a „pro-choice“ nepočúvajú druhú stranu a jej argumenty považujú za nelegitímne. Pri snahe porozumieť tým, čo hovoria, že interrupcie by až na malé – presne definované výnimky – mali byť zakázané, je potrebné porozumieť východiskám. A tým je považovanie interrupcie za vraždu. Na to, kedy vlastne začína život,  môžu byť rôzne pohľady, ale iba ak sa snažíme porozumieť tomuto východisku mnohých konzervatívcov, pochopíme, prečo systematicky sa znižujúci počet interrupcií na Slovensku nepovažujú za dostatočný. Problém v tejto súvislosti, samozrejme, je, že diskusiu na tému, kedy sa naozaj začína život, nemožno objektívne rozhodnúť. Všetci sa riadime nejakým typom konsenzu – či v momente spojenia vajíčka so spermiou, v momente, keď plodu začne biť srdiečko alebo v momente narodenia. Čo je zatiaľ aj právne moment, ktorým v moderných časoch vnímame začiatok života. Vo všeobecnosti možno povedať, že táto i ďalšie ideologické diskusie sú to posledné, čo Slovensko potrebuje teraz riešiť. Je to dobrá ukážka vnútorného sveta tých, pre ktorých sú tieto témy dôležitejšie ako sociálne či zdravotné, s ktorými teraz slovenská verejnosť zápasí.  

 

Tabuľka: Vývoj počtu umelého prerušenie tehotenstva na Slovensku

Rok/počet

2000 – 16 594

2005 – 12 272

2010 – 9301

2015 – 7004

2016 – 6494

2017 – 7496

2018 – 7350

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

- - Inzercia - -