Dnes je štvrtok, 06.október 2022, meniny má: Natália
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Starší na okraji záujmu spoločnosti - Vládne kult mladosti

august 08, 2021 - 17:48
O násilí páchanom na senioroch sa hovorí veľmi málo. Tí, ktorých sa to týka, často mlčia – majú strach hovoriť, hanbia sa alebo ani nevedia, s kým o tom hovoriť. Prípadov násilia na starších pritom každý rok pribúda. Minulý rok bol úplne najhorší, negatívne k tomu určite prispela aj pandémia koronavírusu.
Foto: 
shutterstock

Ponúkame rozhovor s Ing. MARTINOM BORGUĽOM, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa problematike násilia páchaného na senioroch venuje.

Pán poslanec, asi všetci poznáme rozprávku o troch grošoch. Jeden vraciame rodičom, druhý požičiavame deťom a z tretieho žijeme. Prečo sme dospeli do štádia, že seniori sú prehliadaní, dokonca týraní a vystavení nedôstojným podmienkam?

Ťažká otázka. Myslím si, že naša spoločnosť nie je nastavená tak, že by si starších ľudí vážila. Áno, hovorí sa – vážme si seniorov, prejavujme im úctu – ale realita je iná. Pravda je taká, že starší stoja na okraji záujmu spoločnosti. Príkladom by nám mohlo byť Japonsko, kde je starší človek doslova uctievaný, stojí na piedestáli, a to v rodine aj v celej spoločnosti. Dnes ešte navyše vládne u nás, ale aj vo svete, absolútny kult mladosti. Uznávané a cenené sú mladosť a krása. Sociálne siete sú plné „problémov“ typu, ako zostať mladý, štíhly, zdravý a krásny. Koľko nájdete článkov o tom, že raz všetci zostarneme, že k starším sa treba správať s úctou, pretože ani my nebudeme večne mladí? Minimum. Uvedomme si aj ďalšiu vec – koľko pozornosti, času, energie a peňazí venujeme rôznym komunitám, menšinovým skupinám. Vo veľkom sa dnes riešia problémy LGBTI, marginalizovaných skupín, dokonca problematika dodržiavania práv zvierat! A ja sa pýtam, kde sú naši seniori? Na Slovensku máme jeden a pol milióna seniorov, z ktorých mnohí žijú na hranici chudoby, ďalší sú terorizovaní zo strany najbližších kvôli peniazom a majetku, iní zanedbávaní v nemocničných a sociálnych zariadeniach. Sú často chorí, osamelí, bezbranní a aj preto sa nevedia dovolať svojich práv. O týchto ľudí sa musíme zaujímať. Toto sú skutočné problémy, ktoré by sme mali riešiť, o tomto by sa malo písať v médiách, v tejto oblasti by mal byť vyvíjaný tlak na politikov, aby sa zmenila legislatíva. A nie riešiť rôzne zástupné témy a tie tlačiť politicky aj mediálne. Žiaľ, hodnoty súčasnej spoločnosti sú pomýlené...

Známy je prípad z ružinovského domova seniorov v Bratislave, ktorý sa v apríli tohto roka dostal do médií. U tamojších klientov zistili tržné rany, krvné podliatiny a dehydratáciu. Bolo to v zariadení, kde sa majú starať, opatrovať starkých...

Dotkli ste sa mimoriadne vážneho problému týrania, zlého zaobchádzania a zanedbávania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Ružinovský prípad ani zďaleka nie je jediný. Medializovaných ich bolo viac, a to si predstavte, koľko je ešte ďalších, ktoré medializované neboli. Mňa k téme násilia páchaného na senioroch priviedla pani Ľubica Gálisová, prezidentka organizácie Fórum na pomoc starším, ktorá seniorom pomáha už viac ako dvadsať rokov. Priznávam otvorene, že som o tomto probléme dovtedy nič nevedel. Rozprávanie o prípadoch psychického a fyzického týrania starších, ktoré Fórum riešilo a rieši, bolo pre mňa šokom. Nemohol som uveriť vlastným ušiam, ako dokážu deti ubližovať rodičom, či ako môže byť zanedbávaná starostlivosť o starších v sociálnych zariadeniach. Vtedy som si povedal, že sa musím tomuto problému venovať a v tejto oblasti z pozície poslanca Národnej rady niečo urobiť. To, čo sa stalo v Ružinove, je hrubé porušenie základných ľudských práv. V zariadeniach sa často stretávame so zlým zaobchádzaním, nedostatočným poskytnutím pomoci, vymáhaním vysokých platieb, násilným zamykaním na izbe, podávaním vysokých dávok psychofarmák, odoberaním stravy... Sú to všetko strašné veci, o ktorých sa „vonku“ nevie. Pre objektívnosť a komplexnosť informácií treba povedať, že nemôžeme za všetko, čo sa deje v zariadeniach, viniť opatrovateľov a opatrovateľky, resp. hádzať ich všetkých do jedného vreca. Aj v Ružinove išlo o individuálne zlyhanie. Práca opatrovateľky je mimoriadne fyzicky aj psychicky náročná, napriek tomu je veľmi zle platená, takže rozhodne nepatrí k zamestnaniam, o ktoré by ľudia trhali. Na Slovensku dnes chýba asi 17 000 opatrovateliek. Ako to potom vyzerá v praxi? No tak, že v sociálnom zariadení na 40 až 50 klientov, z ktorých mnohí sú ťažko chorí a ležiaci, pripadnú dve opatrovateľky! To je žalostne málo. Nie je v ich silách, aby sa o všetkých  postarali tak, ako by si zaslúžili. Ale to už je iná téma, ktorej sa môžeme viac venovať niekedy nabudúce.

Spomenuli ste ubližovanie v rodinách, týranie rodičov zo strany detí...

Áno, to je ďalší a veľmi vážny problém, ktorému sa s pani Gálisovou z Fóra na pomoc starším venujem. Tak ako každé násilie, aj toto sa deje za zatvorenými dverami, takže pokojne to môže byť aj niekde vo vašej blízkosti a ani o tom neviete. Agresori navonok často vystupujú ako slušní ľudia, na násilníkov sa menia až doma. A keďže hovoríme o týraní seniorov, to nešťastie a všetky príkoria sú ešte horšie. Mnohí si totiž už nedokážu pomôcť sami a naozaj sú často úplne bezbranní a zúfalí. Okrem toho to starší často taja, pretože sa hanbia. Násilnícke správanie detí i vnúčat si kladú za vinu, ospravedlňujú ich správanie, majú pre nich pochopenie. Samozrejme, tento prístup nie je správny – agresor nemá zľutovanie, baží po peniazoch alebo majetku a je schopný urobiť čokoľvek, aby dosiahol svoje. Žiaľ, aj keď ide o rodiča...

Čo s tým možno robiť?

V prvom rade – hovoriť o tom. Zmeniť prizmu nastavenia médií a informovať o skutočne vážnych a zásadných témach. Aby sa spoločnosť aj politici konečne zobudili. Na stretnutiach so staršími si často vypočujem trpké slová: „Senior? Veď to je skoro ako nadávka!“  Ďalej informovať starších, ako sa brániť, na koho a kde sa obrátiť, nezostávať s problémom sám.  A v neposlednom rade systémovo pracovať na legislatívnych zmenách v oblasti sociálnej a zdravotnej tak, aby sa seniori mali lepšie, aby na dôchodku žili slušne. Zmeniť zákon o sociálnych službách, zvýšiť ochranu seniorov pri právnych úkonoch, aby ich nikto nemohol zneužiť, posilniť kontroly v sociálnych zariadeniach. Nie je toho málo a je to beh na dlhú trať. Hovorí sa, že obrazom každej spoločnosti je kvalita života seniorov. Ak sa pozrieme na život mnohých seniorov, musíme, žiaľ, skonštatovať, že naša krajina je len veľmi málo vyspelá...

- - Inzercia - -