Dnes je utorok, 09.august 2022, meniny má: Ľubomíra
Čas čítania
5 minutes
Zatiaľ prečítané

Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica v Kováčovej: Pre deti to najlepšie

apríl 05, 2022 - 13:46
Známy liečebný ústav Marína v Kováčovej už vyše štyridsaťšesť rokov poskytuje liečbu pre deti. V roku 2019 otvorili ďalšiu kapitolu svojej histórie – do života uviedli novú prevádzku – Špecializovanú detskú rehabilitačnú nemocnicu. S primárkou MUDr. Katarínou Recabarrenovou, ktorá je zároveň aj odborným garantom nemocnice, sme sa porozprávali viac o špecifickom liečebnom zariadení.
Foto: 
Liečebný ústav Kováčová

Čo bol hlavný dôvod, že ste sa rozhodli v Maríne otvoriť detskú rehabilitačnú nemocnicu – samostatné zariadenie zamerané výhradne na deti?

Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica bola otvorená v máji 2019. Je určená pre zvlášť závažné diagnózy detských pacientov s intenzívnym rehabilitačným režimom ako dôsledky akútnych ochorení alebo úrazov. Vďaka tomu sa zvyšuje šanca, že sa s poškodením organizmu vyrovnajú bez trvalých následkov. Nemocničná časť ponúka deťom lepšie možnosti na zotavenie. Našou snahou bolo a je zlepšiť starostlivosť o detských pacientov. Od reformy zdravotníctva v roku 2014 boli kúpeľné pobyty detí skrátené na tri až štyri týždne. V mnohých prípadoch to bolo nedostačujúce. Akútne neurologické ochorenia potrebujú dlhšie pobyty s komplexnou rehabilitačnou liečbou. Kúpeľnú liečbu nebolo možné predĺžiť a museli sa žiadať rôzne výnimky na predĺženie pobytu. Preto sme prišli s projektom.

Ktoré deti, s akými diagnózami, majú nárok na liečbu v Špecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnici Marína? A aký je postup, ak chce detský pacient u vás absolvovať liečbu?

Ide o pacientov po náročných operáciách alebo po akútnych stavoch, po ktorých  majú deti závažnú poruchu hybnosti, alebo chôdze. Pacienti k nám prichádzajú s rôznymi diagnózami napríklad s Quilain Barrého ­polyneuropa­tiou, po úrazoch hlavy po autohaváriách, pádoch, so stavom po operáciách tumorov hlavy alebo miechy, po cievnych mozgových príhodách, ischemických príhodách alebo v súvislosti s cievnymi anomáliami mozgu alebo po trombofilných stavoch či zápaloch centrálnej nervovej sústavy. Ďalej stavoch po resuscitácii, po rôznych kardiologických, alebo ortopedických operáciách. Ak chce pacient u nás absolvovať liečbu, je potrebné vypísať špeciálne tlačivo, ktoré môžete nájsť aj na našom webe https://www.marinakovacova.sk/indikacie/tlaciva-nemocnica/. Tlačivo vypíše nemocničný ošet­rujúci lekár, špecialista alebo obvodný lekár. Následne je potrebné elektronicky odoslať tlačivo na adresu [email protected] spolu s prepúšťacou správou, kontaktom na pacienta a lekára, ktorý tlačivo vypísal. Na základe toho kontaktujeme pacienta alebo lekára a dohodneme sa o dátume prekladu či nástupu na liečbu. 

img_20220323_144702.jpg

Primárka podáva MLS laserovú terapiu
Foto: 
ŠDRN Kováčová
Primárka podáva MLS laserovú terapiu

 

Čím sa liečba v zariadení  líši od klasickej kúpeľnej liečby? Čo ponúkate navyše?

Liečba alebo pobyt u nás sa líši od klasického kúpeľného pobytu predovšetkým  dĺžkou, ale aj obsahom. Máme podpísané zmluvy so všetkými tromi poisťovňami VšZP, Dôverou aj Union. Dĺžka pobytu je schválená s VšZP v základe na dva mesiace, ale platí, že ju určuje vedúci lekár oddelenia. Podľa zdravotného stavu pacienta môže odporučiť predĺženie pobytu. V prípade poisťovní Dôvera a Union sa pobyt po prvom mesiaci zdôvodňuje žiadosťou o predĺženie. Obsahovo sa pobyt upravuje podľa stavu pacienta. Od kúpeľov sa líšime aj tým, že záťaž pri cvičení je postupná, pacienti majú viac individuálnej liečebnej telesnej výchovy, alebo hydrokinezioterapie. Celkovo majú denne viac cvičenia a liečebných procedúr. V komplexnej rehabilitačnej liečbe poskytujeme aj balneoterapiu, liečbu prírodným liečivým zdrojom, a tým je minerálna termálna voda. 

Koľko detských pacientov ste prijali za posledný rok?

Za minulý rok sme liečili štyridsaťštyri pacientov, priemerne s dvojmesačným pobytom. Počet pacientov stúpa aj podľa toho, ako si odosielajúci lekári a nemocničné oddelenia osvojujú systém spolupráce s nami. Keď to porovnáme z rokom 2019, keď sme otvárali nemocnicu, nárast je päťdesiat percent.

18_otvorenie_nemocnice_2019.jpg

Liečebná telesná výchova – metóda cvičenia SM systém
Foto: 
ŠDRN Kováčová
Liečebná telesná výchova – metóda cvičenia SM systém

Je na Slovensku podobné zariadenie, ako je vaše? Nemocnica špecializujúca sa na rehabilitáciu detí? 

Podobné zariadenia pre deti u nás sú buď súkromné, alebo sú to det­ské rehabilitačné nemocnice, kde sú pobyty krátke, zväčša desať až štrnásť dní. Najbližšie svojím charakterom k našej nemocnici je Národné rehabilitačné centrum Kováčová určené dospelým pacientov. 

Rodičia, najmä malých detí, chcú často vedieť, či je možné, aby boli s ratolesťou počas liečby ako sprievod? Ako je to u vás?

Deti zvyčajne nastupujú na liečbu s rodičom. Často ide o prípady ležiacich, imobilných detí, ktoré potrebujú starostlivosť pri sebaobsluhe, transporte, ale hlavný dôvod je psychická podpora dieťaťa. Pobyt dieťaťa hradí zdravotná poisťovňa, sprievodca platí za ubytovanie, stravu a iné doplatky uvedené na webovej stránke https://www.marinakovacova.sk/cennik-nemocnica/

primarka_portret.jpg

Foto: 
ŠDRN Kováčová

Aké druhy liečby poskytujete? Čo môže pacient u vás absolvovať?

V rámci komplexnej liečby má pacient zvyčajne dvakrát denne liečebnú telesnú výchovu – cvičenie. Počas pobytu má svojho fyzioterapeuta, ktorý pacienta vyšetrí a s lekárom vytvoria rehabilitačný plán na mieru. Je v ňom postup rehabilitácie rozdelený na jednotlivé týždne, aj ako postupovať k cieľu stanovenému v úvode. Podľa vývinu rehabilitácie a stavu pacienta sa cieľ priebežne prispôsobuje. U imobilných pacientov často využívame koncept bazálnej stimulácie. Sú to špeciálne masáže, kúpele, ktoré sú denno-dennými úkonmi, ovplyvňujúcimi svaly a nervový systém. Veľmi dôležitá je tiež multisenzorická miestnosť snoezelen, vertikalizačné lôžko, kde sa pacient pravidelne vertikalizuje – zvyká si na postavenie. Ďalej masážne vane, ručné masáže, elektroliečba, magnetoterapia, laseroterapia. Významné sú procedúry HKT (hydrokinezioterapia) – cvičenie vo vani či v bazéne, postupne chôdza v bazéne, plávanie. Pridanou hodnotou je minerálny sedací kúpeľ alebo bazén s liečivým prírodným zdrojom – tvorený minerálnou vodou. Ku komplexnej starostlivosti po kraniotraumách patrí predovšetkým liečebnopedagogický servis, ktorý pomáha k stimulácii kognitívnych funkcií, výchovných stratégií, prijatiu novej situácie rodinou, zvládnutie komunikácie, vhodnej stimulácie pre komunikáciu. Procedúry dopĺňame aj novými prístrojmi, ktoré napomáhajúrehabilitácii ako motomedy, vertikalizátory, balance tréner s obrazovkami poskytujúce lepšiu kontrolu nervového systému, biofeedback, závesné zariadenia na tréning chôdze. Ako prví sme začali používať elektrickú funkčnú ortézu WalkAide na nohu, či Omnihi5 na ruku. Na ergoterapii prístroj Pablo tiež na tréning úchopov či pohybov zápästia, lakťa, ramena.

103a1079.jpg

Fyzioterapeutka presúva pacientku na vodoliečbu
Foto: 
ŠDRN Kováčová
Fyzioterapeutka presúva pacientku na vodoliečbu

Ako reagujú deti na liečbu, akú máte spätnú väzbu? Utkvel vám v pamäti nejaký mimoriadny prípad pacienta, ktorý sa liečil u vás?

Pacienti väčšinou reagujú na liečbu dobre. Naša špecializovaná nemocnica poskytuje výhodu, že je v zariadení, kde sa poskytuje aj kúpeľná liečba. Deti cítia, že opustili klasické nemocničné prostredie. Majú vychádzky do okolia Maríny v peknom podhorskom prostredí Kováčovskej doliny. Tento psychický moment je dôležitý pre motiváciu, emočné ladenie k samotnej rehabilitácii. Tiež u nich odpadajú nepríjemné momenty z nemocnice – rôzne zákroky, injekcie a infúzie. V tom je naša práca krásna – keď vidíme ako cvičenie a fyzikálna liečba postupne zlepšujú zdravotný stav. Nie je to, samozrejme, jednoduché. Vyžaduje si to skúsených fyzioterapeutov, lekárov, zdravotné asistentky, ktorí radi robia svoju prácu. A mimoriadny prípad? Určite si pamätám mnohých, sú to pre mňa veľkí bojovníci aj spolu s ich rodičmi. Mnohí z nich k nám prichádzajú po tragickej udalosti v rodine, ale nevzdávajú sa a o zlepšenie zdravotného stavu tvrdo bojujú. Tešíme sa z každého zlepšenia a, samozrejme, z každého kroku, ku ktorému sme pacientom dopomohli.

- - Inzercia - -