Dnes je štvrtok, 06.október 2022, meniny má: Natália
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Našou úlohou je vychovávať a vzdelávať samostatné a kompetentné osobnosti pre život

september 08, 2022 - 14:00
Na začiatku školského roka nás zaujímali názory učiteľov na rôzne témy a medzi inými nám odpovedala aj Mgr.Dana Majdová, dlhoročná pedagogička zo ZŠ Železničná v Bratislave.
Foto: 
shutterstock

Všetkým opýtaným sme položili nasledovné štyri otázky:

  1. Máme za sebou ťažké pandemické časy, ktoré otriasli štandardným procesom výučby. Čo očakávate od nového školského roka?
  2. Sú žiaci pred pandémiou a dnes podľa vás rozdielni? V čom sú naopak rovnakí?
  3. Čo by ste si v školstve želali pre svojich žiakov a pre vás učiteľov?
  4. Máte nejakú konkrétnu radu pre ostatných kolegov, ako nestrácať motiváciu?

dana_majdova.png

Našou úlohou je vychovávať a vzdelávať samostatné a kompetentné osobnosti pre život
Foto: 
archív DM

1. Dlhodobé zatvorenie škôl a opatrenia, ktoré sme museli všetci akceptovať, zanechali stopy na každom z nás, no hlavne na deťoch. Na začiatku školského roka chcem svojim žiakom jasne vysvetliť moje očakávania na tento školský rok. Aj názorne – deti majú v triede pripravené presne formulované priority pre nás, teda pre deti aj mňa – rešpektovanie seba, rodičov, učiteľov, všetkých dospelých, fungovanie tvorivej práce v triede, pozitívne vytváranie spoločnej atmosféry, sústredenie sa na získavanie nových vedomostí kreatívnou formou, filtrovanie negatívnych javov v triede, vyhýbanie sa vzájomnému ubližovaniu a ponižovaniu, zaujímanie sa o záujmy všetkých spolužiakov, spoločné vytváranie zaujímavých projektov, bádanie, hľadanie ľudskosti. Verím, že pomalými krokmi sa pre nás všetkých tieto pravidlá stanú prirodzenými a moje očakávania aspoň čiastočne naplníme.

2. Dnešné deti sú síce iné, ale nie sú horšie. Nestačí im vtláčať vedomosti, našou úlohou je vychovávať a vzdelávať samostatné a kompetentné osobnosti pre život, ktoré si dokážu z dostupných informácií a poznatkov vyselektovať tie najdôležitejšie. Musíme im dať pocit bezpečia, dôvery, lásky, rešpektovania, presviedčať ich, že každé z nich je dobré a každé z nich môže svojim prístupom a múdrosťou zmeniť svet k lepšiemu. Generácia súčasných detí dospieva vo svete s vážnou krízou morálky. Rizikovým je fakt, že mnohokrát unáhlenosť niektorých rodičov, nedostatok času na deti, absencia záujmu o ich problémy, absencia porozumenia, empatie, opory sa podpisujú pod únik detí do virtuálneho. Dnešné deti v porovnaní s minulými generáciami žijú náročnejší, zložitejší a stresujúcejší život.

3. Prajem všetkým pedagógom pozitívne naladených žiakov, primerané podmienky a finančné ohodnotenie práce v škole. Chuť objavovať nové formy práce s deťmi, pracovať spoločne na zaujímavých projektoch, ktoré žiakov a nás posunú ďalej a deti pripravia na život. Nebáť sa preskočiť nezaujímavé, nič nehovoriace učivo, experimentovať. Zaujímať sa o život detí. Ďalej si želám, aby učitelia mali rešpekt a úctu. Žiakom želám veľa dobrých a láskavých učiteľov, ktorí ich budú okrem vzdelávania inšpirovať, rozumieť im a pomáhať im dozrievať v múdre a ľudské osobnosti.

4. Celý svoj učiteľský život sa snažím hľadať najoptimálnejšiu cestu k deťom, chápať ich, rozumieť im, vštepovať im vedomosti, pravdu, dobro, úctu a hlavne byť k nim ľudská. Neviem, či som kompetentná radiť ostatným kolegom, ako nestrácať motiváciu. Snáď len, aby nestrácali nádej a zanietenosť, a aby si uvedomili, že práve my učitelia, vychovávatelia či asistenti, nasmerovávame kroky našich žiakov do ich budúceho života a oni zrkadlia nás a rodičov. A to najdôležitejšie, aby vložili do práce s deťmi svoje srdce.

- - Inzercia - -