Dnes je pondelok, 05.december 2022, meniny má: Oto
Čas čítania
5 minutes
Zatiaľ prečítané

Detskí pacienti v Tatranských kúpeľoch Lučivná

október 04, 2022 - 08:48
Pod úpätím Vysokých Tatier, v nadmorskej výške 800 metrov nad morom, približne desať kilometrov od Popradu, sa nachádzajú Tatranské kúpele Lučivná. Na liečbu dýchacích ciest sem prichádzajú dospelí a deti. Aj detskí pacienti tu trávia týždne, a aby nevypadli z učebného procesu, chodia do školy, ktorá je priamo v kúpeľoch.
Foto: 
TKL

V klimatických kúpeľoch v našich najväčších veľhorách poskytujú kúpeľnú liečbu deťom s netuberkulóznymi ochoreniami dýchacích ciest. Malí pacienti tu dostávajú najmä klimatoterapiu. Podhorská klíma s orientáciou na južné svahy je priam ideálnym liečivým faktorom. Okrem toho absolvujú rehabilitačné liečebné procedúry. Súčasťou kúpeľov je však aj základná škola – s ročníkmi jeden až deväť, spolu s materskou školou. Patria do sústavy špeciálnych škôl a poskytujú výchovu a vzdelávanie zdravotne oslabeným deťom a žiakom počas liečebného pobytu v Kúpeľoch Lučivná. Žiaci – pacienti sem prichádzajú z celého Slovenska, a to kedykoľvek v priebehu školského roka. Počas liečebného pobytu, ktorý trvá 3 – 4 týždne si musia osvojiť a zvládnuť učivo podľa požiadaviek škôl, z ktorých prichádzajú. V praxi to znamená, že učiteľka musí v rámci jednej vyučovacej hodiny prebrať niekedy aj štyri či  päť  učebných látok súčasne. Častokrát aj z rôznych učebníc. „Napríklad na slovenčine podstatné mená i slovesá. Učiteľka individuálne pracuje s každým žiakom. Jednému vysvetlí podstatné mená a zadá mu samostatnú prácu, aby mohla inému žiakovi vysvetliť slovesá. Rokmi praxe sa tento proces zdokonaľuje a učiteľ sa stáva počas vyučovania i ,manažérom´. V priebehu vyučovacej hodiny musí stihnúť prebrať dané učivo, adekvátne ho vysvetliť žiakom, aby si ho na určitej úrovni osvojili a porozumeli mu,“ hovorí riaditeľka školy Juliána Klaučová.

riad._klaucova.jpg

Detskí pacienti v Tatranských kúpeľoch Lučivná
Foto: 
TKL

Riaditeľka školy Juliána Klaučová

Je teda dôležité, aby samotní pedagógovia boli veľmi flexibilní a zároveň, aby aj riadenie školy vedelo pružne reagovať na neustále zmeny, na stále prichádzajúce nové turnusy detí. Keď je už reč o pedagógoch – všetci majú skončenú špeciálnu pedagogiku. Na liečenie do Lučivnej totiž môžu prísť aj deti s autizmom, vývinovými poruchami učenia, mentálnym postihnutím, poruchami pozornosti či správania.

Detskí pacienti v Tatranských kúpeľoch Lučivná

Po procedúre doučovanie

V súčasnosti tu pracuje osem pedagógov. Každý ročník má svoju učebňu a aj svojho triedneho učiteľa. Ročníky teda nie sú spojené ako v málotriedkach. Počet žiakov na škole sa mení podľa aktuálneho počtu liečiacich sa detí. „Bežný vyučovací deň u nás začína o 8.30. Deti sa učia štyri vyučovacie hodiny, každý deň. Tak to vymedzuje rámcový učebný plán pre školy pri zdravotníckych zariadeniach. Naši žiaci aj počas vyučovania absolvujú procedúry, ktoré tvoria základ liečebnej terapie v kúpeľoch. V prípade, ak žiak nemôže byť na niektorej z vyučovacích hodín, nahrádza si ju v popoludňajších hodinách ako doučovanie a individuálnu konzultáciu,“ vysvetľuje riaditeľka Klaučová. Klimatoterapiu absolvujú žiaci aj počas školského vyučovania, v rámci predmetu zdravotná telesná výchova. Využívajú na to športoviská v areáli, kde sa venujú rôznym športom, pohybovým aktivitám či cvičeniu na čerstvom vzduchu. „Deti z materskej školy taktiež absolvujú v rámci pobytu vonku každý deň vychádzku do areálu kúpeľov, spojenú s kŕmením vtáčikov semiačkami, rôznymi  vhodnými pohybovými hrami a aktivitami pre deti predškolského veku,“ poznamenáva Juliána Klaučová, ktorá je vo funkcii riaditeľky len dva roky, no celkovo na škole v Kúpeľoch Lučivná pôsobí už štrnásť rokov. Nastúpila sem hneď po skončení vysokoškolského štúdia v Banskej Bystrici. Učiť v lone prírody sa jej páči. „Je to pre nás učiteľov a, samozrejme, aj pre deti veľmi prínosné čo sa týka zdravotnej stránky. Rada by som však spomenula aj fakt, že dokážeme deti na hodinách prírodovedy zobrať do areálu a priamo s nimi pozorovať flóru a faunu v okolí kúpeľov. Častokrát si odnesú autentické zážitky z pozorovania prírody vidia naživo srnu, veveričku, rozmanité druhy vtákov, ktoré poznali doteraz len z obrázkov, čo výrazne obohacuje ich poznanie a rozhľad,“ prezrádza riaditeľka.

Detskí pacienti v Tatranských kúpeľoch Lučivná

Škola v Lučivnej poskytuje priestor aj na mimoškolskú činnosť

Básničky ako vďaka

„Deti absolvujú liečebný pobyt vždy v sprievode rodičov. Vďaka tomu sa môžu lepšie adaptovať na nové podmienky. A aj my učitelia  sme v kontakte s rodičmi. Ďalším atribútom, čo nám veľmi nahráva do karát je, že tu máme už spomínaný rozsiahly areál s ihriskami v našom lesoparku. Tiež herňu a telocvičňu pod strechou. Všetko toto dokopy výrazne uľahčuje adaptáciu školákov v novom prostredí,“ uvádza riaditeľka školy. Ako dodáva, učitelia sú odborne pripravení a po rokoch praxe už majú osvojený systém edukácie, preto pre nich nie je problém zvládnuť aj nové, pedagogicky a psychicky náročné situácie, ktoré so sebou práca s deťmi prináša. Každému žiakovi venujú náležitú pozornosť a výchovno–vzdelávací proces prispôsobujú jeho možnostiam, schopnostiam a, samozrejme, aj zdravotnému stavu. „Vždy nás veľmi poteší, ak sa žiaci s rodičmi opäť vrátia a sú spokojní s našou školou a systémom vzdelávania. Musím sa pochváliť, že od jedného nášho bývalého žiaka pravidelne každý rok ku Dňu učiteľov dostávame nahrávky básní. Jednoducho,  nahrá do mobilu zvukovú správu a pošle nám ju e-mailom. A tou správou je pekná básnička. Vždy vyberie inú, no minulý rok báseň aj sám vytvoril. Tie básničky sú o tom, ako si váži prácu nás učiteľov a  vyjadruje nám tým veľkú vďaku. Určite nás to všetkých, čo tu učíme, zahreje na srdci a poteší. A  máme aj žiakov, ktorí ostali v kontakte s našimi učiteľmi aj po skončení liečebného pobytu. Aj to nás nabíja nesmiernym  entuziazmom a dodáva nám to chuť do ďalšej našej práce,“  vyznáva sa Juliána Klaučová.

Klzisko i svah pri liečebni

i.jpg

Detskí pacienti v Tatranských kúpeľoch Lučivná
Foto: 
TKL

Deti a tínedžeri sú tu veľmi veľa na čerstvom vzduchu

Keďže tu deti trávia celé dni, je dôležité im vyplniť program, aby sa nenudili, a aby boli aj v kúpeľoch dobre naladení. A to je úlohu práve tunajšej základnej školy. Aj po tom, ako deti zatvoria školské učebnice, pre nich tunajší učitelia pripravujú rôzne aktivity, animačný program, náučné kurzy či výlety. Školáci si na ihriskách radi zahrajú futbal, volejbal, basketbal, florbal či petang. Aby to bolo aj zaujímavé, organizujú im vždy nejaké turnaje. A keď napadne sneh, obujú si bežky a súťažia v behu na lyžiach alebo sa sánkujú, korčuľujú a lyžujú. Lyžiarsky svah a klzisko sú tiež súčasťou areálu kúpeľov. „Všetky športové činnosti a ďalšie aktivity realizujeme prevažne vonku, pretože k účinným ozdravným klimatickým podmienkam v lesnom prostredí patrí aj klimatoterapia na čerstvom tatranskom vzduchu, ktorá je hlavnou kúpeľnou filozofiou,“ ozrejmuje riaditeľka školy. Deti počas liečenia neprídu ani o obľúbený Halloween, Mikuláša, Karneval či tradičný sviatok všetkých detí – MDD. Veľkej obľube sa tešia tvorivé dielne, kde si deti môžu zhotoviť niečo pekné na pamiatku. Napríklad pirátsku loď a vlajku, indiánsku čelenku, píšťalku či náhrdelník, veselé zvieratká z papiera a podobne. Záujmové krúžky majú popoludní zároveň aj deti z tunajšej materskej školy.

ram_2844xx.jpg

Detskí pacienti v Tatranských kúpeľoch Lučivná
Foto: 
TKL

- - Inzercia - -