Dnes je utorok, 20.apríl 2021, meniny má: Marcel
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Projekt cyklomosta vstúpil do druhej realizačnej fázy

marec 24, 2010 - 16:20
Na konci ulice na Mýte v Devínskej Novej Vsi existoval na Jantárovej ceste strategický brod cez rieku Moravu. V neskoršej histórii Záhoria od sútoku Moravy s Dunajom po hranicu s Českou republikou bola zaznamenaná existencia 24 mostov cez rieku Moravu. V súčasnosti stojí jediný – v Moravskom Svätom Jáne – mimo územia Bratislavského kraja.
Foto: 
Most z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu bol na tomto území doposiaľ postavený štyrikrát. Z toho dvakrát vzali most ľadochody a dvakrát ho zničili vojská. Prvýkrát dal most postaviť v roku 1271 Přemysl Otakar II., v roku 1771 most znova postavila Mária Terézia, aby sa po ňom vozila do svojho obľúbeného sídla do Bratislavy. V roku 1813 ho postavil gróf Pálffy a v roku 1945 ho pre potreby vlastného ústupu zo Slovenska postavili a zakrátko vyhodili do vzduchu nemecké vojská. Zvyšky mosta sa zachovali na oboch brehoch – na rakúskej strane, kde bolo územie priebežne dobre udržiavané, stoja fragmenty tehlového oblúka na kamenných pilieroch a k nim
dlhý cestný nájazd od Schlosshofu. Na slovenskej strane a to od konca ulice Na mýte, bolo medzi dvoma
svetovými vojnami príjazdové cestné teleso k mostu prerušené a v inun - dačnom území bol postavený železobetónový
bunker ako súčasť ochrany pohraničia Československa. Na pláne znovu vybudovať most na tomto území sa Devínska Nová Ves
podieľa v spolupráci s rakúskymi partnermi. Rovnako dlho sa pripravujú štúdie, na základe ktorých sa
postupne ustálil architektonický i technický návrh mosta. Štúdie v roku 2007 vyvrcholili zámerom
„europrojektu“, ktorý si osvojila samospráva Bratislavského samosprávneho kraja a zadala jeho vypracovanie
regionálnej rozvojovej agentúre Pezinok – Senec. Projekt sa rozbehol v apríli 2009. Najdôležitejším cieľom jeho prvej fázy
(ďalej Cyklomost I), je obstaranie stavebno – technickej dokumentácie na výstavbu cyklomosta z Devínskej
Novej Vsi do Schlosshofu a rekon - štruk cia vytipovaných cyklotrás. Ešte pred ukončením projektu Cyklomost
I sa rozbehli činnosti súvisiace s projektom Cyklomost II, realizačná fáza. V rámci tejto fázy projektu sa
plánuje výlučne výstavba cyklomosta.

PREBIEHAJÚCE PRÍPRAVNÉ ČINNOSTI PROJEKTU CYKLOMOST II.
V januári 2010 prebehli rozhovory predsedu BSK Ing. Pavla Freša s veľvyslancami oboch krajín –
obaja sa zasadzujú za projekt Schlosshof/Cyklomost II. Pripravovalo sa stretnutie predsedu BSK
s predsedom vlády Dolného Rakúska
Dr. Erwinom Pröllom.
4. februára sa uskutočnilo v obci
Engelhartstetten prvé oficiálne
stretnutie partnerov k projektu
Cyklomost II. Na tomto stretnutí
slovenská strana deklarovala zvýšený
záujem nového politického
vedenia kraja o tento projekt
a jeho časové uprednostnenie pred
výstavbou mosta v Záhorskej Vsi.
Vyslovila tiež predpoklad zapojenia
Bratislavského samosprávneho
kraja do projektu ako riadneho
partnera.
Dňa 10. februára schválilo zastupiteľstvo
mestskej časti Devínska
Nová Ves „Vstup mestskej časti
DNV do projektu realizácie premostenie
Schlosshof – Bratislava
Devínska Nová Ves Cyklomost II.“
ako partnera.
17. februára slovenská aj rakúska
strana na svojom spoločnom stretnutí
v obci Engelhartstetten vzájomne
odsúhlasili Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok,
ktorý musí byť podaný na Spoločný
technický sekretariát Programu
najneskôr do štvrtého marca 2010.
12. apríla sa bude konať riadne zasadnutie
Monitorovacieho výboru
Programu, kde musí byť partnermi
projektu podaná žiadosť. Na tomto
zasadnutí sa rozhodne, či bude
projekt Cyklomost II. podporený
z Programu a v akom rozsahu.
Okrem cyklomosta v Devínskej Novej
Vsi štát pripravuje aj nové cestné
prepojenie do Rakúska na ďiaľničnom
okruhu Bratislava – D4, Záhorská
Ves – Angern, ktorý však podľa informácií
z Národnej diaľničnej spoločnosti
nebude stavaný pred rokom
2017. Prioritou sa stal cyklomost
v Devínskej Novej Vsi. Vedúcim partnerom
projektu sa stalo Dolné Rakúsko
a partnerom Devínska Nová
Ves, Bratislavský samosprávny kraj,
rovnako ako aj mesto Bratislava.
Hlavné mesto potvrdilo svoju účasť
na projekte ako projektový partner,
na základe návrhu starostu MČ DNV
a poslanca hl. mesta SR Bratislavy
Ing. Vladimíra Mráza na svojom zasadnutí
dňa 25.2.2010 a to jednohlasne.
O deň neskôr, 26. februára, potvrdil
svoju účasť aj Bratislavský samosprávny
kraj na svojom riadnom
rokovaní.
Ing.Vladimír Mráz
Starosta MČ DNV

- - Inzercia - -