Dnes je sobota, 28.november 2020, meniny má: Henrieta
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

SNK sprístupnila v rámci digitalizácie čítanie pre deti a mládež

apríl 27, 2013 - 12:35
Poučno-zábavné rozprávky, verše, články a rozličné drobnosti pre deti a mládež od zakladateľa slovenskej bibliografie, pedagóga a historika Ľudovíta Vladimíra Riznera zverejnila Slovenská národná knižnica (SNK) na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

 

„Slovenská národná knižnica už niekoľko týždňov pravidelne každý piatok zverejňuje na svojej stránke nové zaujímavé zdigitalizované diela. Pri výbere diel sa snažíme uspokojiť tak odbornú, ako aj laickú verejnosť. Jedným z našich zámerov je vzbudiť záujem práve detí a mládeže o knihy a čítanie, o čom svedčí aj zverejnenie viacerých zdigitalizovaných rozprávok na našej stránke. V tomto úmysle pokračujeme aj dnes zverejnením niekoľkých diel Ľ. V. Riznera určených deťom a mládeži,“ uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.
 
Ľudovít Vladimír Rizner (10. 3. 1849 – 7. 10. 1913) sa ako pedagóg usiloval v praxi aj v publicistike uplatňovať myšlienky J. A. Komenského a predovšetkým ovplyvniť úroveň učiteľskej práce realizáciou funkčných pedagogických metód. Osobne zhotovoval didaktické pomôcky, založil školskú knižnicu, začal písať, prekladať alebo upravovať učebnice základných predmetov, pripravil metodické príručky. Od pedagogickej koncepcie sa odvinula aj jeho literárna činnosť. V tvorbe pre deti a mládež (verše, poviedky) uplatňoval model vytvorený v 40. a 50. rokoch 19. storočia A. H. Škultétym a J. D. Čipkom. Redigoval ľudovýchovnú edíciu Knižnica slovenského ľudu, v ktorej vydal aj výber z vlastných veršov Od srdca k srdcu.
 
Na stránke SNK sa od 26. apríla 2013 nachádzajú tieto diela Ľudovíta Vladimíra Riznera:
 
OD SRDCA K SRDCU, Ľ.V.Rizner, r. 1882
ZÁBAVNÉ VEČERY I., Ľud.V.Rizner, r. 1882
ZÁBAVNÉ VEČERY II., Ľud.V.Rizner, r. 1882
ZÁBAVNÉ VEČERY III., Ľud.V.Rizner, r. 1883
ZÁBAVNÉ VEČERY IV., Ľud.V.Rizner, r. 1885
 
SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana pokračovať aj v priebehu najbližších týždňov. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov.
Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
 
Zdroj a foto: SNK

- - Inzercia - -